رسیدن به آسمایی: 06.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 08.01.2010

 

قیوم بشیر


عید جاودانه


به عاشقانه ترین عاشق زمانه سلام
به مهرورزی خلوتگهء شبانه سلام
به قطره قطره ی اشک زلال دیدهء یار
به غنچه های لب وحرف دلبرانه سلام
به صبح عید و سعیدی که جان فدا طلبد
به جان فدایی بی نام و بی نشانه سلام
به نام مهر و وفا گشته است فدا دل من
به قربانگهء عشاق بی بهانه سلام
به نور ماه و ستاره که رهنمای دل است
به صبح صادق این عید جاودانه سلام
به تار تار دو زلف نگار ماه پیکر
به گیسوان پر از پیچ شاعرانه سلام
به سوز داغ نگاهء دو چشم جادویش
به خنده های بلند چو عاشقانه سلام
رسید لحظهء قربانی ات بشیرچه کند
که گشت اسیر توبا سبک ماهرانه سلام

 

ملبورن استرالیا
28 نوامبر 2009