ع رفیعی

7 دلو 1388 هرات

کنفرانس لندن
 


این روزها خوراک همه رسانه ها خصوصا رسانه های داخلی و رسانه های علاقه مند به افغانستان-از کابل گرفته تا لندن- خبر برگزاری" کنفرانس لند ن" است؛  ولی من هر موقعی که نام کنفرانس یا سمینار یا ورکشاب و از این قبیل عنوان ها می شود یادم از ارباب قریه ام میاید که خدایش بیامرزد سالها قبل حرفی گفته بود که فکر می کنم حالا به کار آید .
میگویند سال ها پیش در قریه ما یک نفر که شهر دیده بود و مامور دولت ، برای اولین بار در قریه کارت عروسی آورده بوده . وی در مراسم عروسی اش برای دعوت اهالی از این کارت ها به مردم قریه فرستاده بوده- از جمله یک کارت هم برای ارباب قریه . ارباب وقتی کارت دعوت را می بیند، درون و بیرون آن را برانداز کرده میخواند ، به آورنده آن کارت میگوید: برو به مامور صاحب بگو اگر به جای این کارت قیمت آن را برای من میفرستادی بیشتربه دردم میخورد و از شما بیشتر تشکرمی کردم . حالا هر موقع یادی از کنفرانس یا سمیناری در یک جای دنیا می شود من به یاد حرف ارباب به این فکرمی افتم که اگر هزینه برگزاری این کنفرانس ها و سمینارها را به صورت نقده یا به قول برَرَ ه ی ها به صورت "خشکه" سر آحاد ملت تقسیم می کردند شاید کارسازتر می بود ؛ ت انظر شما چی باشد...