رسیدن به آسمایی: 27.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.01.2010
 

قیوم بشیر

ملبورن استرالیا

24 جنوری 2010

غم مخور!!!

 

می رسد روزی که خواب  حادثه  تعبیر شود

ظلم  و  بیداد   و  ستم  از  میهن  ما تیر شود

دیگر از  آدم   فروشان  جز  صدایی  نشنویم

دشمن دیرینهء  ما  دست   و  پا  زنجیر شود

هرکرا با حیله  و نیرنگ جفا  کرد  بر وطن

روزگارش  همچو  شام  تیر و تار تکدیرشود

غم مخورای مادر  میهن که روزی می رسد

دشمن  دیرینه ات   را   ظلم   دامنگیر  شود

تکیه  بر اولاد  با  فضل  و کمال  خویش کن

چون  ز  اولاد  عزیزت  شام  تار تنویر شود

دولت کرزی که راهء خویشتن گم کرده است

از پریشانی ز طالب  صبح و شام تحقیر شود

نیروی یکصد هزاری بهر چه در کشوراست

گر  بساط  اعتیاد  در شهر و ده  تکسیر شود

در جهان  بس  نام  سازمان  ملل  بشنیده ایم

نیست جز طبل میان خالی چنین تصویرشود

شرق وغرب رادیده ایم لیکن مباد غافل شویم

از شمال و تا جنوب هر کشوری تزویر شود

واقعیت  اینست برادر،هموطن، ای خواهرم!

از بشیر بشنو اگرخواهی وطن تعمیرشود

دست  بدست  هم   دهیم   در  راهء  آبادی  آن

ورنه هرچه بود واست ازدست ما تصغیرشود