04.12.2018

 

هارون یوسفی


به نماینده گی یک تعداد از نماینده گان شورا 

 

دلال ها

 

ما به شورا ز پی جاه و جلال آمده‌ایم 

نه به فکر وطن و پول حلال آمده‌ایم 

 

ما که نی اهل سوادیم و نه فرهنگ و کمال 

به دوصد واسطه و حیله و چال آمده‌ایم 

 

عده‌‌یی با  دريشي و گل و نکتایی و بو

بقیه با چپلی و تفدانی و شال آمده‌ایم

 

تا به ما قابلی و مرغ و برانی دادند

سیر از خوردن پتّاسه و دال آمده‌ایم

 

سالها کم بغل و زار و پریشان بودیم

بخت ما پر زد و دوکان بقال آمده ایم 

 

راست گویم نه شرافت، و نه وجدان داریم

 بهر پر کردن انبان و جوال آمده ایم 

 

 کار ما دادن و بخشیدن و صد بیشرفی‌ست   

در حقیقت همه در نقش دلال آمده‌ایم 

 

 ای برادر تو به ما بی پدران خرده مگیر 

ما به الطاف خدای متعال آمده ایم!؟

 

لندن، 17 نوامبر 2018