نشر :  29.08.2013

حمید عبیدی

پهلوان مراد و اسپی که اصيل نبود

برای سومین بار در افغانستان به چاپ رسید

 

شناسه ی کتاب :

نام : پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود

نویسنده :  دکتور ببرک ارغند

نگارش دوم

چاپ سوم

شماره گان : هزار نسخه

تاریخ چاپ : 2013 میلادی ، کابل

طرح روی جلد : نتالی جمال

ویرایش و امور تایب : عصمت  نایبخیل

***

 

زمانی در مورد رمان پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود نوشته بودم:

وقتی رمان پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود را در دست گرفتم ، با بی میلی ناشی از پیشداوری  شروع به خواندن آن کردم  ؛ شب صبح شد ، ولی دیدم که نمی توانم کتاب را ببندم و به خواب روم . وقتی  رمان به آخر رسید ، فکر کردم که عالی ترین فلم هنری در مورد بزکشی و پهلوانان بزکش را دیده ام . و بار دیگر به خاطر پیشداوری خودم را سرزنش کردم ... صرف نظر از این که منتقدین ادبی در باره ی رمان مراد و اسپی که اصیل نبود چی بنویسند، برای من - به حیث یک خواننده - این اثر یکی از بهترین رمان های افغانیی باقی خواهد ماند که تا کنون خوانده ام .

 

و طوري که ديده شد ، رمان پهلوان مراد و اسپي که اصيل نبود ، طلسم سکوت منتقدين ادبي در مورد ببرک ارغند را شکست و او را فراتر از مرزي برد که کسي بتواند به خاطر تعلقات انديشه يي و سياسي نويسنده ، آثارش را هم تجريد و تبعيد کند و ناديده بينگارند و يا هم از خود وي صرف به حيث يک نويسنده ی دهه ی هشتاد در داخل افغانستان ، نام ببرند...

 

و امروز میبینیم که با رسیدن به چاپ سوم پهلوان مراد...  ریکارد تازه  قایم کرده است.  این موفقیت را باید برای نویسنده ی آن تبریک گفت و امیدوار بود که رومان نویسی و رمان خوانی و فرهنگ خرید کتاب در افغانستان بیش از پیش تقویت یابد.

***

رمانِ پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود را در افغانستان میتوانید از نشانیهای زیر به دست آورید:

  -  از تیلیفون شماره 0787381598
 

  - کتابفروشی علامه حبیبی : چهارراهی صدارت نزدیک ولایت کابل

  - انتشارات سعیدی: جوی شیر سرک پلازا

  - انتشارات قرطبه: پل باغ عمومی یوسفی مارکیت منزل دوم؛  تیلیفون:  0706400435

  - شرکت کتاب شاه محمد: چهارراهی صدارت مقابل شفاخانه ی جمهوریت؛  تیلیفون:۰۷۰۲۷۶۹۰۹ ، ۲۰۲۱۰۱۵۶۹

 

***

مطالب مرتبط با موضوع:

- صفحه ی ویژه ی دکتور ببرک ارغند در آسمایی