10.02.2016

د محمود نظری نویو کتابونو له چاپه ووتل

د دانش خپرندویه ټولنه  د کتاب مینه والو ته زیرۍ ورکوي چې د پوهنمل محمود نظری درې ټوکه کتابونه هر یو : دنرۍ اسطوره یې او افسانه یې موجودات،جنت او دوزخ او  دانسان پیدایښت له دې خپرندويې ټولنې لخوا چاپ شوی دی .

د کتاب مینه وال کولای سي دا کتابونه د  دانش خپرندويې ټولنې د کتاب پلورنځیو  څخه تر لاسه کړي .