رسیدن به آسمایی:  19.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 21.01.2011

عبدالواحد رفیعی

هرات

مصاحبه سخنگوه وزارت خارجه !!!

 

در پي پخش احضار سفير افغانستان توسط وزارت خارجه ی ایران، خبرنگار ما در مورد مساله مصاحبه یي با سخنگوي وزارت امور خارجه افغانستان انجام داده است كه این آن را به شما تقدیم می داریم.

خبرنگار: گفته مي شود كه سفير افغانستان در تهران به وزارت خارجه ايران احضار شده است ....( سخنگوه، سخن خبرنگار را قطع مي كند )

سخنگوه : نه خير، غلط به سمع شما رسانده اند ، به هيچ وجه سفير ما احضار نه شده ، بلكه او بنا به عرف براي پاره ي توضيحات به وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران حضور يافته است .

خبرنگار : ولي گفته اند که حتا از بابت تظاهرات بر عليه ايران در كابل ، از ايران معذرت خواهي كرده اند ....

سخنگوه : نه خير، مساله معذرت در ميان نه بوده ، سفير ما قطعا معذرت خواهي نه كرده ، بلكه صرفا از ايران پوزش خواسته و ضمن آن بابت تظاهراتي كه يك عده عليه جمهوري اسلامي ايران كرده بودند ، ابراز تاسف كرده اند. اين قطعا به معني معذرت خواهي نيست بلكه صرفا پوزش است .

خبرنگار: چي فرقي بين معذرت و پوزش است ؟

سخنگوه : فرقشه برو ازكلانترهايت پرسان كن .

خبرنگار : از اين مساله بگذريم ، بر گرديم سر اصل مطلب . شما د راين مورد چي عكس العملي نشان داديد ؟

سخنگوه: ما سريعا واكنش نشان داديم ، با تركيبي از يك هيات به سفارت كبراي جمهوري اسلامي ايران حضور يافتيم كه خوشبختانه سفير كبير كشور دوست و برادرجمهوري اسلامي ايران با آغوش باز هيات ما را به حضور پذيرفته وقت ملاقات دادند .

خبرنگار: در اين ملاقات چي مسايلي مطرح شدند ؟

سخنگوه : هيات جانب افغاني ، ضمن تبريك سالروز فرار شاه مخلوع ايران ، مراتب تاسف خود را از بابت تظاهرات اخير يك عده عوامل بي سر و پا ابراز داشته و مراتب امتنان خود را بابت صبر و حوصله مندي دولت جمهوري اسلامي در قبال اين حركت غيراصولي ابراز داشتند .

خبرنگار : و سفير چي گفتند ؟

سخنگوه : مقام سفارت كبراي جممهوري اسلامي ايران ، ضمن ابراز انزجار از  تظاهرات يك عده "خس و خاشاك" ، خواهان دستگيري و مجازات اين افراد شدند .

خبرنگار : و جانب افغاني در اين مورد چي گفت ؟

سخنگوه : جانب افغاني چيزي نه گفت . ما در حال بررسي اين موضوع هستيم .

خبرنگار: در مورد تانكرهاي تيل چي تصميمي اتخاذ شد ؟

سخنگوه : جانب سفير كبير ايران از  نشرات مبتذل و غيراسلامي بعضي تلويزیون هاي خصوصي ابراز نا رضايتي كرده خواهان گنجاندن برنامه هاي مذهبي و ديني در اين تلويزیون ها شدند . در اين مورد توافق شد تا هياتي از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان براي يك دوره آموزش اخلاق اسلامي به شهر قم سفر كند. همچنين جلالتماب سفير كبير ج ا ا ، اعلام كردند كه جانب ايراني آماده است براي آنعده از كساني كه خواهان اشتراك در نماز جمعه تهران باشند ، وسايل اياب ذهاب فراهم كنند . همچنان قرار شد كه يك هيات 50 نفره از زارت خارجه افغانستان براي يك دوره آموزشي فقه و تفسير به ايران سفر نموده از درس هاي آقاي قرائتي مستفيد شوند.

خبرنگار: بالاخره مساله تانكرهاي تيل چي شد ؟ تانكرها را  اجازه ی عبور می دهند یا نی ؟

سخنگوه :ملاقات ما صرف مسايل مهتري شد ولي در مورد تيل جلالتماب سفير كبير ج ا ا خواستند ميزان مصرف خود را بدهيم بعد جانب ايراني بنا به مصرف ما تيل ميدهند .

خبرنگار: يعني چي ؟

سخنگوه : اين مساله به عقل تو نه مي رسه ....

خبرنگار: بالاخره تانكرها را اجازه عبور می دهند یا نی؟

سخنگوه : تو موتر داري ؟

خبرنگار: نی موتر نه دارم ، چرا؟

سخنگوه : چراغ تيلي  در خانه داري ؟

خبرنگار: نی ،  برق داريم .
سخنگوه : موتر كه نه داري ، چراغ تيلي هم كه نه داري ، تيل را  برای چی می خواهی؟ ميخواهي با آن حمام بگيري ؟

خبرنگار:  آخر من خبرنگار هستم ، در مورد یکک مشکل ملی می پرسم و نه در مورد مشکل شخصی؟

سخنگوه : ديگه اگه در مورد تيل پرسان كني ، اين مايك را به دهنت فرو مي كنم تا از آن پايين تيل جاري شود .برو بيرون .

خبرنگار : خدا حافظ .

***

یادداشت اداره: متاسفانه خبرنگار ما به علت بي سوادي سخنگو را سخنگوه نوشته كه به اين صورت اصلاح مي گردد.