07.02.2015

سنگ قبر‌ اثر تازه ی علی پیام  منتشر شد

 

شناسه ی کتاب:

نام کتاب : سنگ‌قبر

نویسنده : علی پیام

ناشر : موسسه انتشارات مقصودی، کابل، افغانستان

طراح جلد : هادی مروج

نوبت و تاریخ چاپ: اول. زمستان 1393

تیراژ : ۱۰۰۰ نسخه

تعدادصفحات: 130 صفحه رقعی

*

علی پیام  در رشته ی حقوق در ایران تحصیل کرده  است.  پیام از سال 1365 خورشیدی در زمانی که هنوز در مهاجرت به سر میبرد به نوشتن مقاله های ادبی و از سال 1366 خورشیدی به داستان نویسی روی آورد.  نخستین مجموعه ی داستان های کوتاه او به نام قطعه ای از بهشت در 1383 جایزه فرهنگ، وزارت اطلاعات و فرهنگ را به دست آورد.  علی پیام اکنون نام شناخته شده در عرصه داستان نویسی کوتاه است.

علی پیام سوای عرصه داستان، در دیگر زمینه ها نیز آثاری نوشته است که از آن شمار از آثار چاپ شده اش می توان از مبانی فکری عرصه حکومت داری نام برد.

*

سنگ قبر مجموعه ی تازه ی داستان های علی پیام که اخیرا در کابل منتشر شده،‌ شامل این داستان ها است :

زمین های بایر و پرچین های خشک

بابه ی پتیماِ

عددها شناور مي شوند

مجسمه

سنگ قبر

یک مرد مسلمان و یک مرد هندو

چهار طرف کابل

بهترین تحفه

کابل روشن است

***

:مراکز پخش این اثر در کابل

 

1.انتشارات مقصودی، پُل‌ِسرخ، مارکت کتابستان، شماره تماس: 0799022964

2. فروشگاه کتاب نسل نو، پل‌سرخ، مارکت کتابستان، شماره تماس: 0744026926

3. انتشارات عرفان، دهبوری، چهارراهی شهید، شماره تماس: 0799399727

4. انتشارات فرهنگ، پل‌سوخته، شماره تماس: 0799403488

5 . انتشارات سعید، جاده آسمایی، شماره تماس: 0705814642

6 . کتاب‌فروشی سعادت، دهن‌باغ، شماره تماس: 0777777012

****

یک داستان کوتاه از مجموعه ی سنگ قبر