29 اگست 2015

هارون  یوسفی
 

بی تفاوت

 

در حق این مردم بیچاره رندی کرده اند

زنده گی  را بر سر ما جیره بندی کرده اند

با شعار حزب و تنظیم و جهاد و انقلاب

سی و یک سال است که بر ما ریشخندی کرده اند

مادر و زن را به نام مذهب و دین و حجاب

سالها در چار چوب خانه بندی کرده اند

بهر ما پیاوه  و دال و چپاتی داده اند

بهر خود بولانی و گوسفند لاندی کرده اند

خویشتن را با چپن، نکتابی و دستار و بو

مثل بدماشان پوک فلم هندی کرده اند

در نبرد روبرو، بیچاره اند و در گریز

فیر راکت را همیشه از بلندی کرده اند

"ع" ما  مشغول فیش "غ"  ما مشغول پا

با تمام ملت ما " unfriend"  ی  کرده اند

گر کسی آزرده افغان ی به شهر اصفهان 

آن گنه را بر سر گوگوش و اندی کرده اند
 

این دیورند،  خانه ما را خراب و تار کرد

غزنه را مانده، هوای راولپندی کرده اند

تا برادر های پشتون طنز من را دیده اند

از ته ی  دل در تلفون هیله مندی کرده اند

اسکاتلند- ادینبرا
27آگست 2015