كتاب حقوق اقتصادي زن، منتشر شد

نام كتاب: حقوق اقتصادي زن

نويسنده: علي پيام

ناشر: انتشارات حميد، كابل، افغانستان

تاريخ نشر: زمستان 1385

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 1000نسخه

طرح روي جلد: وحيد عباسي

ديزاين: علي احمدي و آصف فولادي

كتاب حقوق اقتصادي زن، نوشتهء تحقيقي علي پيام در مباحث حقوقي در همين روزهاي آخر به بازار نشر آمده است. اين كتاب كه سومين كتاب علي پيام است، توسط انتشارات حمبد در شهر كابل به بازار نشر عرضه گرديد. كتاب مذكور در 135 صفحه و در قطع رقعي است و به موضوعات تلاشهاي بين المللي در زمينه هاي حقوق زنان، حقوق اقتصادي زن، وضعيت حقوقي زناني كه شوهران شان غايب اند.، سن ازدواج در قانون مدني افغانستان، بررسي وضعيت حقوقي  افغان هاي مهاجر مقيم ايران و  دوسيهء جزايی عبدالخالق هزاره (نقد سيستم قضايي افغانستان از منظر تاريخي) پرداخته است. اين كتاب، مجموعهء از نوشته ها ي اين نويسنده است كه در طي ساليان و اغلباً در محيط مهاجرت  در ايران به رشتهء تحرير در آمده اند. در برخي از مطالب، نويسنده با كمك از حقوق و فقه به تحليل مسايل و موضوعات پرداخته است.

از اين نويسنده پيش از اين كتابهاي سنگ ملامت (مجموعهء داستانهاي نويسنده گان مهاجر با همكاري دوستش محمدجواد خاوري) و مجموعه داستان قطعه يی از بهشت چاپ شده است. همچنان كتاب سايه روشنها  اثر ديگر علی پيام  شامل مباحث نقد و مضامين نظري ادبي زير چاپ است و كتاب حقوق شهروندي و قانونمداري آمادهء چاپ . عی پيام نوشتن رماني را زير دست دارد که اميدواريم به زودی برای نشر آماده شود.