رسیدن به آسمایی: 18.10.2007 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :18.10.2007

 

اعتراض در برابر يک خبر نادرست


تازگيها از طريق دوستاني اطلاع يافتم که روز پنجشنبه يازدهم ماه اکتوبر سال 2007، برنامه "نگاه" تلويزيون آريانا به گرداننده گي محترم نبيل مسکينيار اطلاعيه حاوي پيام ذيل را وسيعاً پخش کرده است: "ناشناس روز شنبه سوم نوامبر 2007 در شهر کلن (جرمني) کنسرت ميدهد."

اين پيام بي اساس که بدون کوچکترين تماس تلفوني، حضوري يا کتبي با اينجانب در ميان افغانهاي کشورهاي مختلف پخش گرديده، واضحاً ميتواند زمينه سوء تفاهم هاي ناگوار و زيانباري را فراهم آورد.

به اين وسيله به آگاهي همه هموطنان گرامي رسانيده ميشود که اطلاعيه ياد شده در غياب و بدون کوچکترين تماس يا تفاهم با من (صادق فطرت "ناشناس") تهيه شده و فاقد هر نوع اعتبار ميباشد.

از گرداننده يا گرداننده گان محترم برنامه "نگاه" در تلويزيون آريانا صميمانه خواهش ميشود که هر چه زودتر به تصحيح آن اطلاعيه نادرست بپردازند تا هم از سرگرداني افغانهاي شريف و نجيب در هر گوشه و کناري که باشند و هم از آسيب پذير ساختن موقعيت شخصي و هنري خودم جلوگيري صورت گيرد.

همان گونه که در کنسرتهاي برگزار شده در تورنتو، نيويارک، لاس انجلس و واشنگتن در سال 2005 صريحاً "آخرين" بودن شان اعلام شده بود، بار ديگر آشکارا تاکيد ميدارم که در برنامه سوم نوامبر 2007 در شهر کلن هرگز نقش و حضور نخواهم داشت.

اعتراضنامه کنوني به مسوولين و دست اندرکاران همه انجمنها، کانونها و اتحاديه هاي هنري- فرهنگي افغانهاي مقيم جرمني، و همچنان به اداره تالار کنسرت شهر کلن نیز فرستاده شده است.

با حرمت
صادق فطرت "ناشناس"
لندن (انگلستان) شانزدهم اکتوبر 2007