فضل الر حیم رحیم 

گفت و شنود  با دوشیزه رویا مالک، هنر پیشه سینما

دوشیزه رویا مالک ، هنر پیشه ء تازه کار سینما خارج از افغانستان ، که با دقت و اطمینان به اینده کارهایش مینگرد.

 

دوشیزه رویا مالک، در ولایت خوست افغانستان دیده به جهان گشوده و از سال 1990 عیسوی بدینسو در کشور الما ن با فامیلش زندگی می کند. در رشته تداوی دندان تحصیلاتش ادامه دارد و ضمنا شوق و علا قه اش نسبت به هنر سینما زمینه ء خوبی شد تا در برابر کمره فلمبرداری استعداد ش را با اجرای نقش مرکزی در فلم ( دو توس) تجربه نماید.

رویا مالک، چندی قبل غرض اجرای نقشی در فلم پروفیسور، به هالند رفته بود . اینک گفت وشنودی با او پیرامون کار ها ی هنر یش انجام داده ام که توجه عزیز خوانده را به ان معطوف میدارم.

- چگونه به هنر سینما، رو اوردید اگر ممکن باشد از کارهای تان در عرصه سینما بگوید ؟

 

- من به هنر سینما به اساس شوق وعلاقه ء که د اشتم رو اوردم، در این زمینه تحصیلات مسلکی ندارم. ( دوتوس ) اولین فلمی بود که اجرای نقش مرکزی ان از طرف اقای شاد مان برایم پیشنهاد شد. که من با وصف اینکه تجربه قبلی نداشتم اما همان نقش را به بسیار خوبی اجرا نمودم .بعدا چندین نقشی در فلم های مختلف برایم پیشنهاد شد اما به نظر خودم چون نقش ها مناسب نبودند از پذیرش اجرای ان معذرت خواستم . اینک دومین نقش ام در فلم پروفیسور است که با محترم انجنیر کریم تنویر ، محترم ظاهر هویدا و محترم بصیر حیدر، نقش بازی نموده ام . برای من جای افتخار است که با چنین شخصیت های خوب فرهنگی و هنری کشورم نقش مشترک را در فلم بازی نموده ام . بویژه جریان فلمبرداری و اجرای نقش ها و بر خورد صادقانه و بی ریا انجنیر صاحب تنویر قابل توصیف و خاطره انگیز است .

- قراریکه شما گفتید به اساس شوق وعلاقه به هنر سینما رو اورده اید ، ایا خواست ها ارزو ها ی که در عرصه هنر سینما داشتید با اجرای نقشی در این دو فلم کم بیش به ان دست یافته اید ؟

- نقشی که من در فلم دو توس داشتم تجربه اول کاریم در هنر سینما بود. انقدر که من ارزو داشتم نه، اما در فلم پروفیسیور، نقشی را که بازی نموده ام از ان خود م راضی هستم .رسید ن به ارزو ها به کسب تجربه و کار بیشتر نیاز دارد اما من صرف در دو فلم نقش بازی کرده ام که رسیدن به ارزو هایم در عرصهء سینما به کار بیشتر نیاز دارد.

- نظر شما در مورد فلم های که بیشتر بر مبنای فانتازی ها و خیالات ساخته می شوند تا واقعیت ها چیست ؟

 

- به نظر من فلم باید نمایانگر واقعیت ها باشد تا تخیلات واهی و به اساس همان واقعیت های موجود جامعه ما اگر فلم سا خته شود مورد پذیرش مردم هم قرار می گیرد. در غیر ان کار ما کاپی غلط از سینما هالیود وبالیود خواهد بود.

- در کدام نقش ها خود را موفق احساس می کنید ؟

- به عقیده من هنرپیشه ء سینما باید اماده اجرای هر نقش باشد .موفقیت هنر پیشه در این است که خود را کاملا در نقش که برایش داده شده احساس کند .من تا به حال دو نقش داشتم که هر دو نقش، نقشهای تراژیدی بودند. اما من بیشتر ترجیع میدهم در نقش های بازی نمایم که در ان عاطفه ، عشق ، محبت و مبارزه با مشکلات با زندگی وسر انجام موفقیت و غلبه بر مشکلات باشد .

- از کار های که روی دست دارید لطفا بگوید؟

- قرار است در یک سریال 120 قسمتی که به کارگردانی محترم انجنیر تنویر، عنقریب کار فلمبرداری ان اغاز می شود نقش بازی نمایم و ضمنا کار تهیه ویدوکلیپ از اهنگهای هنرمند محبوب کشور ما زنده یاد احمد ظاهر تهیه شود در ان هم نقشی دارم .

 

- تبصره ء شما در مورد کمبود نقش فعال زنان در سینما داخل کشور ما چیست ؟

- هر انسان چی زن باشد چی مرد ارزو های در زندگی خود دارند . باید برای رسیدن به این ارزو ها زمینه به انسانهای جامعه بدون تبعیض و امتیاز مسا عد گردد دیگر نظریات کهنه دور گذاشته شود . و از جانبی دختران و زنان افغان هم اگر در خود استعدادی را در هر عرصه از هنر می بینند باید برای تبارز ان با در نظر داشت عنعنات و فر هنگ کشور ما اقدام نماید و تلاش نمایند. گر چه مشکلات بر سر راه است اما باید زنان و دختران افغان ثابت سازند که می توانند دوشا دوش مردان افغان در عرصه هنر سینما کار های شایسته و نقش های خوبی را بازی کنند.

از شما تشکر که به سوالاتم پاسخ گفتید .

07.09.2007