فاصله های آبی

شناسهء کتاب


شناسنامه کتاب :

نام کتاب : فا صله های آبی
شاعر : فیروز خاور
شماره گان : یکهزارنسخه
تاریخ چاپ : 1386خورشیدی
ناشر : انجمن نویسنده گان آزاد بلخ
جای چاپ : پشاور
 

 

 

دومین مجموعه  اشعار فیروز خاور زیر نام فاصله های آبی اخیراً از چاپ برآمده و در خدمت علاقه مندان قرار گرفته است. به همین مناسبت محفلی  هم  از سوی انجمن نویسنده گان آزاد بلخ روز یکشنبه ۶/۸/۱۳۸۶در تالارکتابخانه مولاناخسته- در شهر مزارشریف  برگزار گردید.  در این محفل بعد از این که چند شعر از این مجموعه  به خوانش  گرفته شد، آقایان   خلیق،عفیف باختری ،صادق عصیان و وهاب مجیر... پیرامون آثار منتشر در این مجموعه ابراز نظر نمودند.


 

 

 


 پست ا لکترونیکی :feroz_khawar@yahoo.com 


 

وبلاک:  آواز خاور