محمد موسی ( رضایی )


مفیدیتهای دموکراسی افغانی


قرار وعده ، بعد از اینکه ده اصل عمده’ دموکراسی افغانی را در بخش گذشته مطالعه فرمودید ، میپردازیم به مفیدیتها ( فوائد : ایرانی ) دموکراسی افغانی.
اولین مفیدیت دموکراسی افغانی ، باغ وحش میباشد ، زیرا حیوانات مشهور و درنده ئیکه سابق وحشت افگنی غیر قانونی میکردند ، امروز تحت نظارت قانون ، رسمآ بکار خود ادامه میدهند مثلآ از زمینهای مردم نه با حملات چریکی بلکه بر اساس فرامین معتبر دولتی مستفید گردیده و از پیگرد قانونی معاف میشوند.
دیگر از مفیدیتهای دموکراسی افغانی بوجود آمدن احزاب دموکراتیک میباشد که تیک زدنی انقلابات شکوهمند سوسیالیستی و اسلامی برپا نموده ، استقلال مملکت و آزادی مردم قهرمان را بر اساس داد و ستدهای اقتصاد بازار آزاد ، آزادانه بشکل عمده و پرچون در خدمت شگوفایی وضع مالی شخضی ، وطنپرستانه بفروش میرسانند ، چنانچه گفته اند : چراغی که خانه را روشن کند ، مسجد را صبر است.
ما افغانهای قهرمان تا به حال با چند حزب دموکراتیک عمده و پرچون فروش انقلابی آشنایی لازم را حاصل کرده میباشیم که قرار ذیل میباشند :
1_ حزب دموکراتیک سردار ضبط احوالات
2_ حزب دموکراتیک خاد افغانستان
3_ حزب دموکراتیک شریعـت الجمادیه
4_ حزب دموکراتیک فمینیستی امر باالمعروف و نهی عن المنکر
5_ حزب دموکراتیک ب پنجاه و دو
در قریه ما گفتمانهای داغی در رابطه با احزاب دموکراتیک ذکر شده جریان داشته میباشد که تا بحال به نتیجه’ واحدی رسیده نمیباشیم . یک تعداد از دانشمندان فرهیخته’ قریه’ ما بر این باورند که حزب دموکراتیک شریعت الجمادیه و حزب دموکراتیک فمینیستی امر باالمعروف و نهی عن المنکر ، مارکسیست لیننیستهای استالینی میباشند ، اما این قلم و یک تعداد دیگر از دانشمندان نستوه’ قریه’ ما که قلب شکاک داشته میباشیم ، بر این باور میباشیم که احزاب نامبرده مائویستهای پالپوتی میباشند ، زیرا اینها انقلابات دموکراتیک خود را از دهات آغاز کرده میباشند و از آنطریق به تسخیر شهرها پرداخته میباشند .
با وجود این اختلاف عمیق ایدئولوژکی تمام اهالی اهلی قریه’ ما متحدانه خوشحال میباشیم که یک اصل واقعی هر پنج حزب دموکراتیک را بهم پیوند زده میباشد و آن این میباشد که : دموکراسی از لوله’ تفنگ بیرون شده میباشد . " مولانا مائو "
به این ترتیب ثابت شده میباشد که دموکراسی خوب و دموکراسی افغانی خوبتر گپ میباشد چون همین احزاب دموکراتیک که سابق تیک زدنی در مقابل هم انقلابات فرهمند برپا کرده میبودند و نیمه های شب غالمغال و داد و فریاد نموده مردم را از خواب و در خواب میپرانده بودند و اصلآ به این نمی اندیشیده بودند که فردا روز کار است یا نه ، امروز بحمدالله در یک باغ وحش پهلوی هم ، آگاه ز هر بگو مگوی هم ، دور هم نشسته میباشند ، ودکا و جانی واکر نوشیده میباشند ، چرس کشیده میباشند ، دال خورده میباشند ، رقص عربی کرده میباشند و رئیس جمهور هم به هریکی شان بی وقفه چشمک زده میباشد ، چنانچه شاعر امریکایی فرموده میباشد :
چشمک زده بیا جانم صده قت .
یکی دیگر از مفیدیتهای دموکراسی افغانی ، تیلفون کردن به "ایشر داس " مسوول سایت " کابل ناته " و دشنام و فآش دادنهای دوستانه به وی در فضای مطلقآ لیبرال میباشد .
یکی از دموکراتهای افغانی که عضو حزب دموکراتیک خاد افغانستان میباشد و سابق مدیر مکتب حبیبیه و منشی ناحیه’ هشت کابل بوده میباشد ، به " ایشرداس " ، تیلفون کرده و وی را از طریق مخابره نوازش کرده میباشد . دموکرات نامبرده به ایشرداس گفته میباشد که : " ای ایشرداس ، ای اشرار ضد کودتای شکوهمند هفت ثور و مرحله’ نوین تکاملی آن ، ای امپریالیسم غرب ..."و شعار های عمیق و پرشور دیگر از همین قبیل .
نامبرده ، ضمن این سخنرانی انقلابی ذکر خیری هم از صهیونیزم چین و ارتجاع سیاه خطاب به ایشرداس به عمل آورده میباشد و ضمنآ خطاب به ایشرداس اضافه کرده میباشد که چرا نقد " فریبا آتش " را در مورد " سیما سما " که از متجاوزین شعروادب میباشد ، به نشررسانده میباشد ، چون در شریعت حزب دموکراتیک خاد افغانستان ، هر نشریه مسوولیت عام و تام مقالات تمام ملت را داشته میباشد و اگر در آینده’ نزدیک وضع صحی ایشرداس و فامیلش دچار تشنج ، ناخوشی و عوارض فزیکی گردیده میباشد ، مسوولیت آنرا خودش به عهده داشته میباشد .
لذا ایشرداس با توجه به صحت خود و فامیل خود ، در این زمستان که هوا بس ناجوانمردانه سرد میباشد ، نقد فریبا آتش را که عواقب نچندان مثبت صحی داشته میباشد ، از سایت کابل ناته ، بعد از تیلفونهای محبت آمیز اعضای متعدد حزب دموکراتیک خاد افغانستان ،پس کرده میباشد . یکی از این تیلفونچی ها مسخره’ بزرگ ( ببخشید ، شاعره’؟ انقلابی ) سیما سما بوده میباشد . وی هم ضمن یادآوری های دوستانه از فریبا آتش ، ایشرداس را متوجه قانون مطبوعاتی حزب دموکراتیک خاد افغانستان کرده میباشد و نگرانی عمیق خود را از اوضاع صحی و سلامتی ایشرداس و فامیلش ابراز کرده میباشد .
این میتینگ های تیلفونی انقلابی در فضای مطلقآ آزاد و دوستانه صورت گرفته که با کف زدنهای ممتد ایشرداس و فامیلش بدرقه گردیده میباشد.
ما از آژانس خبررسانی " شکرالله شیون " تشکر کرده میباشیم که جریان میتینگهای تیلفونی انقلابی اعضای برجسته و مبارزین خستگی ناپذیر حزب دموکراتیک خاد افغانستان را به سمع ما رسانیده میباشد.
اگر آژانسهای خبررسانی های متعدد دیگر ، مانند آژانس خبررسانی "شکرالله شیون " در زمینه دار دار ، غالمغال و یخنپاره گی کرده نمیباشند ، ما به دموکراسی و روشنفکر " انا لله وانا الیه الراجعون " گفته میباشیم.
ما روشنفکران ومبارزان نستوه که هرچند روز بعد اعمال پاکستان را از فاصله’ بیشتر از نه هزار کیلو متر تقبیح کرده میباشیم و به جنرال مشرف اخطاریه های شدید داده میباشیم ، خوشبختانه با جریانات قریه’ خود اصلآ تماس گرفته نمیباشیم چون یکی از استراتیژیهای مبارزه’ مخفی در اروپا ، امریکا و سایر کشورهای دیکتاتوری غربی همین میباشد.
ما باچشم سر شاهد میباشیم که دولت پاکستان از تقبیح کردنها و اخطاریه های شدید ما ، شدیدآ ترسیده میباشد و حزب دموکراتیک فمینیستی امر باالمعروف و نهی عن المنکر را از خاک ما بی چون و چرا بیرون کرده میباشد و فعلآ هم در یک حالت ترس بسر برده میباشد و از قوای ملل متحد و لشکر اسلام ، خواهان حفاظت خود در مقابل اخطاریه های شدید روشنفکران افغانی گردیده میباشد. پس نتیجه میگیریم که ما روشنفکران مخفی و مبارزان چندین هزار کیلومتر دور از جغرافیای حوادث ( محل واقعه ) که باید پیوسته به پاکستان ، ایران ، عربستان ، امریکا ، افریقا ، آسترلیا ، اندونیزیا ، هند ، چین انترکتیکا ( ببخشید احساساتی شدم ) و به غیره ممالک کره’ زمین اخطاریه صادر کرده باشیم ، اصلآ در فکر ایشرداس و تیلفونهای انقلابی حزب دموکراتیک خاد افغانستان نبوده باشیم که خدای ناخواسته ، خاک بدهانم ، نشود که یکی از این تیلفونها برای ما بوده باشد و آنوقت است که سی . آی . ای مخفیگاه’ ما را کشف کرده میباشد و ما دیگر چه خاکی را بر سر خود کرده میباشیم ؟

روشنفکر مخفی باشید .