اندوهنامه یی
در سوگ درگذشت الحاج غلام دستگیر مجیدی
نظامی مرد افغانستان
25 دسامبر 2007

بسم الله الرحمن الرحیم

الحاج غلام دستگیر مجیدی افسر عالیرتبه وباز نشسته ی ارتش ملی افغانستان هفته ی پیش در بلغارستان در گذشت. انا لله وانا الیه راجعون

با دریغ واندوه فراوان آگاه شدیم که، یک هفته پیش ازامروز نظامی مردی از هرات باستان و نیز از تبار و یاد گار دلاوران خراسان، الحاج غلام دستگیر مجیدی افسر با افتخار اما باز نشسته ی ارتش ملی افغانستان، پس از تحمل یکسال تلخکامی مرگ همسر خویش در غربت در گذشت. خدایش بیامرزاد.
خانم دکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده !
اندوه در گذشت پدر بزرگوار شما در جایگاه یکی از فرزندان شایسته وفدارکار افغانستان، حیف بزرگی است که همه منسوبان اردو ونیز همه انسانهای آزاده در آن سرزمین را داغدار کرده است. میدانیم که آن مرد فقید، خوشبختانه چنان فرزندان نیکنام و سودمندی پرورده است و در جامعه پیشکش نموده است که، جایش پر است، اما مرگ و سفر بدیار بی برگشت رنج دیگری دارد و آن زنده نام خودش را بود.


زندگی مرگ است در غربت
مرگ در غربت غم انگیز است
حالیا بودن به از رفتن
هرکه میمیرد غریبانه
      غمش را؛ هست!        ( آبادی )


جامعه ی فرهنگیان پناهنده در کشور نروژ، مراتب اندوه و غمشریکی خودرا نخست به پیشگاه شما بعنوان فرزند ارشد و یادگار دوسفر کرده در دوسال پیهم، ابراز نموده و آنگاه همدردی صمیمانه خویش را به خواهران وبرادران دیگر شما منجمله؛ بانو کبرا دستگیرزاده واحمد صدیق دستگیرزاده در افغانستان، احمدسخی دستگیر زاده درروسیه، احمد جاوید دستگیرزاده در نروژ و احمدکبیر واحمد نجیب دستگیر زاده در بلغارستان اعلام میدارد.
ما در حالیکه هم برای مادر معظم شما که سال پیش همینگونه غریبانه در گذشت وهم برای درگذشت پدر بزرگوار تان که اخیرا به همسر خویش پیوست، فردوس برین و رضایت آفریدگار را آرزو میکنیم، برای شما و همه باز ماندگان آن دو فقید صبر جمیل می خواهیم. خداوند شمارا در پناه و امان خویش داشته باشد.
ومن الله توفیق
گروهی از فرهنگیان افغانستان در نروژ

بیژنپور آبادی؛ حمزه واعظی ؛عابد حیدری؛ دلجو حسینی؛ سید محمد نادر خرم؛ دکتر علیزاده ؛عزیز الله کارگر؛ دانشه باسل؛ شریف الله اندرابی؛ میلاد هاشمی و...