طاهر بدخشی

وی در شهر فیض آباد ولایت بدخشان به دنیا آمد. تعلیماتش را در لیسه حبیبیه به پایه اکمال رسانیده، سپس شامل فاکولتة اقتصاد پوهنتون کابل شد. همراه با نور محمد تره کی و ببرک کارمل یکی از موسسین حزب دیمو کراتیک خلق بود. بعد از انشعاب اول در سال 1968 ، وی با جناح پرچم بود. سپس ازین جناح نیز برید و خودش گروهی را بنیاد نهاد که به گروه ستم ملی شهرت یافت.

طاهر بدخشی به حیث رییس نشرات در وزارت تعلیم و تربیه مقرر شد ولی در جملة اولین کسانی بود که پس از ثور سال 1978 زندانی و اعدام گردید.


 

 

محبوب الله کوشانی

 

محبوب الله کوشانیمحبوب الله کوشانی متولد سال ۱۳۲۳ خورشیدی در شهر فیض آباد است.

او در لیسه حبیبیه آموزش دید و در سال ۱۳۴۹ از از فاکولته  اقتصاد سیاسی دانشگاه ماسکو گواهینامه فوق لیسانس گرفت.

آقای کوشانی در همین سال به عضویت گروه چپگرای سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان (سازا) تحت رهبری طاهر بدخشی درآمد و تا رهبری این این سازمان ارتقا کرد.

این سازمان در پی اعلام "آشتی ملی" توسط دکتور نجیب الله در اوسط دهه شصت خورشیدی به دولت پیوست و آقای کوشانی به معاونت صدرات رسید و در اسد ۱۳۶۹ از سمت خود استعفا داد.

محبوب الله کوشانی در سال ۱۳۷۳ کشور را ترک کرد و به آلمان رفت. او بهار سال ۱۳۸۴ به کشور برگشت و فعالیت های سیاسی را از سر گرفت.

آقای کوشانی در پی ادغام سازا و چند گروه مشابه دیگر در چارچوب یک حزب دیگر موسوم به حزب آزاده گان، به معاونت این حزب برگزیده شد. کوشانی نامزد همین حزب برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود و 0.22 درصد آرا را به دست آورد.