تاریخ نشر :  21.12.2008

ابراز مراتب امتنان

 

ما با پیشکش نمودن مراتب سپاس  به خدمت   یکایک  عزیزانی  که با تقبل زحمت مهربانی نموده و در مراسم تدفین و فاتحه استاد محمد اعظم عبیدی اشتراک ورزیدند و یا از طریق ارسال  پیام  و تماس از طریق تیلفون و یا ایمیل  با ما ابراز غمشریکی نمودند،  از  مراجع و اشخاص آتی که با ارایه خدمات عالی در تدارک شایستهء مراسم تدفین و فاتحه در شهر مونشنگلادباخ ، کمال مهربانی را مبذول داشتند، ابراز قدردانی و امتنان می نماییم :

- موسسهء تکفین و تدفین اسلامی  یاووس  ، آقای آدیم یاووس مالک موسسه و آقای یاووs و بیرم همکاران این موسسه (  کلیک برای دریافت نشانی کامل )

- ادارهء آرمگاه مرکزی شهر مونشنگلادباخ و شخص آقای کارپین (  کلیک برای دریافت نشانی کامل )

- جناب محترم قاری مقبل اسلمپور به خاطر اجرای مراسم اسلامی کلیک برای دریافت نشانی کامل )

- رستورانت له پلاس و شخص جناب نعیم جوانبخت متصدی رستورانت و خانهء آریانا (  کلیک برای دریافت نشانی کامل )

- هیات انجمن رهبری ،  ملاامام  و همکاران مسجد دیانت  شهر مونشنگلادباخ  کلیک برای دریافت نشانی کامل )

- گلفروشی ایروبلومینسنتر   و خانم ایلکه شووین مالک گلفروشی (  کلیک برای دریافت نشانی کامل )

 

محبت های همهء شما به ما یاری نمود تا بار این اندوه بزرگ را تحمل کنیم و بتوانیم مراسم تکفین ، تدفین و فاتحه داری  عزیز به جاودانه گی پیوستهء مان  و خدمتگزار سابقه دار معارف , فرهنگ افغانستان را به نحو شایسته برگزار کنیم.

قریشه عبیدی- همسر

دیپلوم انجینیر حمیدالله عبیدی- پسر

دکتورس زرغونه عبیدی- تبکین ، زرمینه عبیدی، دکتورس خاتول خلوتی، ملالی یوسفزی و ستوری عبیدی سیبارت- دختران

الماخان ( لیلا)  عیدبای- عضو خانواده

کورت تبکین ، دکتور سید مسعود خلوتی ، احمد علی یوسفزی و میرکو سیبارت- دامادها

 زرلشت عبیدی ، سیاوش ، رودابه و فرخ احمدی،  سید منصور خلوتی و هیله خلوتی،  مینه تبکین ، داوود رشید ،  اتل سیبارت و پری سیبارت- نواسه ها