رسیدن: 26.10.2012 ؛ نشر : 28.10.2012

بلقیس بسمل
 

طنز


یک اعلانِ ده جان زدن

آیا از پوکی استخوان رنج میبرید ؟

آیا کمي موی ، حس اعتماد به نفس را از شما گرفته ؟

آیا از شحم های اضافی بدن رنج میبرید ؟

آیا از کمبود ویتامین و کمی وزن درعذابید ؟

آیا صبحها با کسالت از خواب برمیخزید ؟

آیا احساس افسرده گی دارید ؟

آیا روزانه میلِ کار کردن را  نه دارید ؟
پس دیگر ضرورت نه دارید تا از ادویه ها و وسایلِ گرانبها ، خریده و اقتصاد تان را ضربه بزنید .

آری ،دیگر انتظار ها به پایان رسیده ،چون کمربند های جادویی ساخت کشور دوست و برادر !!! پاکستان به بازار  عرضه گردیده است .

اگر شما همین اکنون یکی از این کمربندهای جادویی را که فقط با یک فشار ، بالا را از پایین تنه و پایین را از بالای تنه جدا ساخته و تمام مشکلات تان را حل میسازد ، سفارش دهید ، دو عدد واسکت جادویی انتحاری برای پسر و برادر  کوچک تان و همچنان سه فیر از راکت های هوایی کور را کشور دوست و برادر ،به طور کاملن مجانی ، برای عزیزان تان میفرستد .

پس عجله نمایید و از این اجناس غیرحیاتی خود و دوستان  تان را مستفید سازید .

قیمت استثنایی فروش : صرف یک وجدانِ غیرافغانی

آدرسِ سفارش : آی اس آی ، شماره تلیفون : 39

آلمان ،18.10.2012