رسیدن: 03.01.2012 ؛ نشر : 31.01.2012

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 
 


تازه گی


دستهایت را می گستری
باران
نامم را
فریاد می شود

دستهایت را می گستری
آسمان باتیر آذرخش
وا می شود

دستهایت
چهره ام را
می پوشاند
بوی تازگی میدهد هستی!8-8-2011
 

 

لینک ها:

صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده