رسیدن: 03.01.2012 ؛ نشر : 05.02.2012

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 
 


فرداییان آوا


نشست ماه به چشم خیال و زیبا شد
تن ترنم شب آه شد ثریا شد
گلوی دختر شب روی شعر جاری گشت
صدای گرم و صمیمانه ی تمنا شد
خروس لحظه ی بیداری دعا وسرود
به بام آبی یی فرداییان آوا شد
بیا ببین که دو چشمم بهار رویش هاست
بیا بخوان که خیالم صمیم دریا شد
صدا ، صمیمی و آبی ، تو ، آسمان و طلوع
دلم به خلوت حسی خزید و رویا شد.

7-7-2011

 

 

لینک ها:

صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده