رسیدن: 31.01.2012 ؛ نشر : 20.02.2012

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 
 دلبسته صخره بر سبق آبشار تو
دل میدهد به کوه، ثبات فرار تو

دست من و نیاز من و تنگدستی ام
دلتنگ قصه های پر آب و شرار تو

شب را به یاد های تو خورشید میکنم
از آتش دو دیده ی شب زنده دار تو

در را به روی لحظه ی دیدار ها مبند
از بام میرسد خبر راهوار تو

این شهر از طراوت گل یاد میکند
من از خیال روشن سبز بهار تو

برخیز و روز را به سبوی نشاط ریز
بس جام ها تهی شده در انتظار تو

من- خسته، دل - شکسته، صدا- پرشکسته است
بنشسته شب ، گسسته زخود بیقرار تو25-01-2012
 

 

لینک ها:

صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده