رسیدن: 03.01.2012 ؛ نشر : 23.01.2012

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 
 

موج شکسته
 

رقصیده و پریشان از یاد ها برآیم
چابک چو پیک صبحی مست و رها ، برآیم
سبز است دامن یادهر سو بهار نامت
گه درسکوت پنهان ،گه در صدا برآیم
در جوی لحظه هایت موجی شکسته پیچد
عکسی شکسته گردم با موج تا برآیم
عشق تو آفتابی ، من برکه ی سرابی 
با آنکه نیستم من بر گو برآ ، برآیم
عشق ، آتشم تو خوانی، هم آتشم تو دانی
در ذره های بودم در ده صلا برآیم
دودم اگر نباشی بودم اگر نیاشی 
در آستانت ای عشق برگو چرا برآیم؟

 

 

 

22-7-2011

 

 

 

لینک ها:

صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده