رسیدن: 02.03.2012 ؛ نشر : 02.03.2012

کاکه تیغون دوباره با کتاب شد

 

این روزها کاکه تیغون برای بار دوم صاحب کتاب شد. در این روزگار بی کتابی ها، هر بار صاحب کتاب شدن، اگر برابر با دست آوردهای اتومی همسایه های عزیز ما نه باشد، اهمیتی کمتر از تخریب پنهانگاه بن لادن هم نه دارد.

در نوجوانی ها می خواستیم جهان را تغییر بدهیم- نه شد. در جوانی خواستیم خود را تغییر بدهیم، دیدیم آنهم نه می شود. پس از چند سال سرگردانی تصمیم گرفتیم کاری کنیم که تغییر دادن در آن اهمیتی نه داشته باشد. با قلم شروع به تبادل افکار نمودیم و آغاز کردیم به ثبت نمودن گزارش های ذهن یک فضول. آهسته آهسته دیدیم تغییر دادن اولویت خود را از دست می دهد، وقتی اولویت خود را از دست بدهد! پشت چیز هایی افتادیم که خیلی پیش پا افتاده است و نیست. مثلاً به دنبال نقش ایهام آمیز لبخند، کلمه به کلمه و خط به خط و صفحه به صفحه رفتیم و رفتیم و به جایی رسیدیم که باید دوباره از صفر آغاز می کردیم. همین کار را کردیم و هنوز می کنیم. چرا نه می کردیم؟! لبخند دولت مستعجل است. باید تمام عمر عقب آن رفت. چه لحظات استثنایی زنده گی که در میان کلمه ها و لابلای خط ها پیدا نه می شوند؟ امروز خوشیم از این که این نقش دلپذیر لااقل در لحظات استثنایی چشمکی می زند و ما چیزی دیگری نه می کنیم جز حال.

از گپ دور نه رویم، کتاب تازۀ ما "کاکه تیغون در مسیر تاریخ" نام دارد و در آخرین ماه زمستان 1390 خورشیدی در 224 صفحه از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات عازم به چاپ رسیده است. این کتاب بیشتر شامل طنز های منثور است که البته بنابر مرض موزون نویسی ما، گاهی هم آمیخته به نظم شده است. کار ویرایش آن را محمد کاظم کاظمی عزیز و طرح جلد را محسن حسینی عزیز انجام داده اند. برای چاپ این کتاب، مثل کتاب قبلی، ممنون لطف های دوستان عزیز خویش، بانو منیژه باختری و جناب ناصر هوتکی استیم.

خواهش ما از دوستان گرانقدر و کتابخر این است که لطفاً در هر بار بیشتر از پنج جلد نه خرند تا برای دوستانی دیگری که از مناطق دوردست برای زیارت آن رنج سفر را بر خویش هموار می کنند هم چیزی باقی بماند.

نشانی:

کابل، جوی شیر، مارکیت کتابفروشی، کتابفروشی مولانای بلخی

شماره های تماس:

0799572817

0700280210

ایمیل:

Aazem @ gmail.com