رسیدن: 03.12.2012 ؛ نشر : 03.12.2012

عارف پژمان


 


اهدا به خانم نسرین ستوده


 

یک شهر در شکیب تو، فریاد گشته است! 
 

بانوی آب و  آیینه، نسرین!
برگرد خانه ات.

گرد آفرید!
چکمه رزمت ، شکست و ریخت
مویت چو دود شد!
این گیسوان تست که در کوچه ، روشن است
سروت به پای بی هنران، سرنگون مباد!
یک شمع سوخته، دو کودک ، درین مغاک
بر قاب عکس خاکی تو خیره گشته اند

***

اینجاــ چنانکه دیده ای ـ عشق، قدغن است
اطراف مدرسه ء دخترانه را
با سیم روسی خاردار، بسته اند
نفت و طلا و گندم و آهن
همراه جان خستهءآدمها
در انحصار سبحه و عمامه است و بس
فردوسی تا حوالی توپخانه
پاتوق دستفروشان دالر است
روزی نصف شهر، از ین راه میرسد

***

کفتار پیر ، گورکن سالهای دور
هر سو ، هراسناک
تابوت تازه را، به صفی تازه می نهد
آیات مندرس عهد عتیق را
باز ، بدرقه راه مرده می کند
خلقی به خاک رفت، کفن دزد زنده است !

***

همزاد دشت گل سرخ ، نسرین
دل ، سوگوار دست کریم تست
آن دست ها که پیک بهاران بود
آن دست ها اگر که بخشکد
در انجماد آتش و اندیشه؛
باری به دشت سرخ رهایی
که نقب خواهد زد ؟

***

نسرین ، ای همه ایران
اندوه به چشم تو می زیبد،
یک شهر در شکیب تو فریاد گشته است
نامت ستوده باد!


*

لینک های مرتبط با نسرین ستوده در انترنت:

نسرین ستوده - ویکیپدیا

اینترنت برای نسرین ستوده، از شعر و غزل تا بحث جدی | بلاگکده | DW

ايران - BBC فارسی - نماینده گان مجلس ایران اعتصاب غذای نسرین ستوده

امريکا خواستار آزادی فوری نسرين ستوده شد