رسیدن: 19.01.2012 ؛ نشر : 20.01.2012
هارون یوسفی

در سوریه بی نظمی زیاد شده

قسمی که دیده  می شود، در این اواخر، بدون اجازه ما و شما، گدودی و بی نظمی در سوریه زیاد شده و این بی نظمی ها توجه جهان را به خود جلب کرده و یا ساده تر بگوییم ، جهان توجه ما را به آن کشور جلب  نموده است.
 
اگر بی پرده بگوییم و از واقعیت نه گریزیم، این حوادث و این بی نظمی ، به طور قصدی طرح ریزی شده است.

از حق نه گذریم، ما و شما در مورد حوادثی که در سوریه اتفاق می افتند زیاد  آگاهی نه داریم. همینطور نیست؟ حتا خود شان هم، فکر نه می کنم  زیاد با خبر باشند. اخبار از دو دیدگاه برای ما می رسد: یک خبرنگار می گوید که پولیس و قوای نظامی ،تظاهر کننده ها و مردم بی دفاع را به قتل می رسانند، و خبر نگار دیگری ادعا دارد که مخالفینِ حکومت ،مردمِ عادی ، نظامی ها و اعضای وابسته به حزب بعث را می کشند و نیرو های  نظامی مجبور اند از آنها دفاع کنند
 
من، صحنه هایی را دیدم که ماموران دولتی بالای مردم عادی فیر می کنند و تظاهر کننده ها را به قتل می رسانند.  این صحنه ها را از طریق کامره هایی که از تیلیفون ضبط شده بودند دیدم. صحنه هایی هم از سربازانی  دیدم که، بعد از شکنجه زیاد ،  بی رحمانه سوختانده شده بودند. بعضی ها می گویند که این اجساد از مردم عادی اند و عده یی هم  ادعا دارند که مربوط به اعضای بلند پایه حزب بعث اند. به خدا معلوم؛ من که در آن صحنه نه بودم-اگر هم می بودم فرار می کردم.
 
غرب از بشار الاسد چی می خواهد؟  غرب می خواهد سوریه به شکلی از اشکال خود را از ایران جدا بسازد؛ از جنبش آزادی بخش فلسطین- که اعضای آن در دهه اخیر، جایگاه خاصی در خاک سوریه دارند-فاصله بگیرد. همین اکنون  بیش از دو ملیون فلسطینی در خاک سوریه زنده گی می کند. مهمتر از همه غرب خواهان آن است تا سوریه از دوستی با حزب الله دست بکشد. و ما و شما  نام خدا هوشیار استیم و می دانیم که، بودن حزب الله  بدون پشتیبانی سوریه، کاریست دشوار.

مساله دوستی و ارتباط نزدیک سوریه با روسیه هم برای غرب جنجال خلق کرده است. با وجود این که، روسیه چند بار، در حق سوریه جفا کرده و به اصطلاح قُر گفته است.
 
با آمدن حکومتِ طرفدار مطلق به غرب در سوریه،  روابط  نزدیک سوریه، ایران و لبنان و فلسطین قطع می گردد، و این چیزی است که غرب خواهان آن است و چک چک هم می کند.
 
نتیجه اخلاقی:    راه برون رفت از این گدودی و استفاده جویی و حرامزاده گی اینست که گروه ها ، احزاب مختلف اسلامی، رادیکال  ، کمونیست و...   جلسات و تظاهراتی را بدون زدن و کندن و کشتن و سوختن به راه بیاندازند و با روی کار آمدن  یک دولت عبوری ،  زیر نظارت کمیته مخصوص کشور های  جهان , انتخابات آزاد را به راه بیندازند که طبعآ حزب سر اقتدار بعث نیز در این انتخابات شرکت می کند. کی می داند شاید بشارالاسد دوباره به صفت رهبر انتخاب شود . اگر این کار صورت بگیرد ، حق به حقدار می رسد و گوشهای ما و شما هم از اخبارِ زدن وکندن بیغم می شود.