07.2014 .08

غلام حیدر یگانه

        

          نبریم انتخابات را !

 

انتخابات را نادیده نه گیریم

این جهانگرد فرزانه را

نگذاریم از پشت، خنجر بخورد این مصلح جوان

 پیاله یی از لاجورد بدخشان و عسل اصیل غور، تعارفش کنیم

یک انار قندهار که اخلاص دران تبلور کند

و پسته لیقی از بادغیس که ضامن تبسم باشد

پیشواز آریم، غریبه را

          

انتخابات را نیش نزنیم

و مخدر، استخراج نکنیم از همه چیزی

انتخابات، تکه وجدانی ست شاید از مکتبی

منفجرش نکنیم مجدداً

آسمانه  یی ست از پلی، شاید در پیرار ها

پس، تیله اش نکنیم ناسنجیده

 

جوهر انتخابات، رنگین کمانی ست، مادرزاد

رنگ دیگرش نزنیم که خط خور می شود

انگشتان اشاره اش را برنچینیم اینطور

تا رأی ما به راه راستش اصابت کند

و زمین ما بیست  و سه درجة قطبی اش را بازیابد

 

انتخابات در صندوق نمی گنجد؛ البته

و میزان آراء نیز با شمارش تعیین نمی گردد

پس، همان بهتر که انتخابات را انتخاب کنیم؛ اول

و دوم، آفاق رأی را ـ فقط، آفاق رأی را ـ

                                             بپیماییم و بس

    

پُر گفتم؛ مثلیکه

اصلاً، بیایید، انتخابات را نبریم هریکمان

تا ببرد انتخابات ما را سرانجام به منزل

چه گفتید ؟

یا الله !

 

                                سرطان 1393