رسیدن:  22.02.2014  ؛ نشر : 22.02.2014 

 

زرغونه عبیدی

 

سوار بر باد

 
میخواهم

باروت بر تنم ببندم

و سوار بر باد

جاهلان دین

این خدایان دروغی را

شلاق زنان

با سلاح خود شان

به سوی کوره های آتش دوزخ برانم

و با هشدار لعنت

بر در قدرتمندان بیخدا بکوبم

و یا

خدا شوم

و حضرت حوا را

با آیات قرآنی و تعبیر آخرین
ب
ه زمین بفرستم

تا مردسالاری را

کفر اعلام نماید

میخواهم

صلح شوم

و سوار بر رنگین کمان

باران، گندم، آفتاب

زمین، خانه و خواب

و اندیشه ی آزاد را

بر مسلمانان

امر مستجاب نمایم

جرمنی/ مونشنگلدبخ/ 22.02.2014