رسیدن به آسمایی: 17.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 24.05.2010

سرنوشت خانواده در جوامع غربی
شناسنامه:


نام کتاب: سرنوشت خانواده درجوامع غربی

مؤلف: میرعنایت الله سادات

ناشر: خود مؤلف

سال چاپ:۱۳۸٩ هجری خورشیدی مطابق ٢٠۱٠ میلادی

محل چاپ: کلفورنیا ـ امریکا
با آثار  میرعنایت الله سادات، از گذشته ها اهل قلم و مطالعه آشنا هستند. از وی در عرصه های گوناگون  آثاری در  صفحات مطبوعات بیرون و داخل کشور نشر شده اند.

سرنوشت خانواده در جوامع غربی، که در واقع  ارزیابی هنجارها و ناهنجاری ها در خانواده های مهاجر و رویهمرفته خانواده های آسیایی را از دیدگاه نویسده ارایه می دارد، کتابیست خواندنی و جالب.

در این اثر کوشش شده است تا پیامد های زنده گی  در مهاجرت مورد ارزیابی قرار داده شود.این کتاب که در یکصدوبیست و هشت برگ،  به اضافه زیستنامهء مؤلف، فهرست مندرجات و فهرست مأخذ و منابع  منتشر شده است، به مسایل مهمی چون پیدایش خانواده؛ ساختار آن در روند تاریخ، گذار از خانه به فامیل، خانواده در معرض خطر انحرافات جنسی و شماری از موضوعات دیگر را ارایه می دارد.علاقه مندان می توانند کتاب را  از  نشانی زیر به دست بیاورند:
http://www.ceeuu.com/sadatbook.htm