رسیدن به آسمایی: 25.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 28.04.2010

 

منصور سایل شبآهنگ

 

 

 

بهاران مبارک ات باد

 

 

باور نمیکردی

که درخت کهنسال کوچه یک روز

دوباره جوان شود

کف برف را از خود فروشوید

از حمام باران برآید

پیراهن شوخ رنگی بپوشد

عطر دل انگیزی بزند

و صبح زود

با دسته گلی در دست

و چتری از آهنگ

 با انگشت ملایم نسیمی

بر شیشه ی ارسی خوابگاهت بکوبد

و تو

     با چشمان نیمه باز

                         ببینی

 

که عجب

عاشق شدی

 به همین ساده گی.

 

 

عاشق جان دیوانه!

صبح بخیر

بهاران مبارک ات باد