رسیدن به آسمایی: 26.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 26.10.2010

پیام عبدالواحد نظری به سینماگران افغانستان


دوستان نهایت ارجمند  سینما گر، سلام.
صحت و سلامتی همه شما  را از خدا وند متعال  تمنا دارم. يکبار دیگر از همه سینما گران رسالتمندی  که کارهای ارزشنمدی برای سینما انجام  داده اند  و تا حال بیو گرافی شان را برایم نه فرستاده اند صمیمانه  تقاضا می گردد تا در این زمینه توجه عاجل بفرمایند، زیرا در کتابی که تازه  در رابطه به تاریخ سینمای افغانستان به نگارش آمده  و تا چند روز دیگر زیر چاپ خواهد رفت ، گناه خواهد بود  اگر از شما  سینماگران عزيز چنان که حق مسلم تان است ذکر خیری  نیاید و یا هم این کتاب با اشتباهات و یا نواقص به چاپ  برسد.
با توجه به مراتب بالا، تقاضا مینمایم ، هر چی عاجل هر کجایی که هستید  بیوگرافی ، فلموگرافی و یک  عکس مقبول خود تان و یک عکس از یکی از فلم های  تان را برایم بفرستید ، تا در کتاب گنجانیده شود .
آرزومندم تا این پیام دوستانه ام را به دوستان سینماگر دیگری  که  با آنها تماس  دارید یا هم آدرس آنها نزد شما موجود است نیز برسانید، تا از کتاب بیرون نمانند و حق شان ادا گردد. همچنان از سینماگرانی که به حق پیوسته اند اگر نزد شما معلومات و یا تصاویری موجود  است  با همکاری تان روح شان را خوشنود  گردانید تا یاد شان گرامی و جاویدان باشد.
به آرزوی کامگاری شما
خوش و خندان باشید
دوست سینما گر شما پوهنمل  عبدالواحد نظری
آدرس پستی من‎:


Wahid Nazari
Bismarck str.82
51373 leverkusen       Germany   
Email:wahidnazari@hotmail.com