رسیدن به آسمایی: 21.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 22.04.2010
قیوم بشیر
 


گل یاس


بهار رسیده در آن بوی یار نیست چه کنم
صفای شبنم شب زنده دار نیست چه کنم
بهار رسید و هِزاران هِزار گل بشگفت
ولی زنرگس خوشبوی یار نیست چه کنم
نسیم خوش ز طراوت سرای تازه رسید
اگرچه بویی ز آن گلعذار نیست چه کنم
ترانه های بهاری چه نغمه های خوشیست
ولی صدا ز دل ِ بیقرار نیست چه کنم
کجاست آن که ربوده دلم ، کجا رفته
بهانه یی بجزء از انتظار نیست چه کنم
بشام و صبح دلآویز ِ زندگانی ِ من
نوید ِ آمدن ِ آن نگار نیست چه کنم
برو بشیر به چمنزار نگر که گل آمد
نگو که عطر ِگُل ِ یاس ِ یار نیست چه کنم
 

20 اپریل 2010

ملبورن آسترالیا