نیاز به یک برنامه ساز رادیویی

 
 
 
 در نظر است برنامه ی جدیدی را زیر نام " کارگاه داستان نویسی " در کنار برنامه های همیشگی رادیو رنگین کمان بافزاییم 
 روی این منظور به یک برنامه ساز رادیویی که مقدمات داستان نویسی را برای جوانان دوهفته یکبار تهیه و اجرا بدارد نیازمندیم
 : ازهموطنی که آرزوی پیشبرد این برنامه را داشته باشد خواهشمندیم که با ایمیل
 
rangeenkamaan1@hotmail.com
.در تماس شوند
از این همکاری پیشاپیش سپاسگزاریم

 
 
وکیل بهارابی
گرداننده و مسوول رادیو رنگین کمان
www.radiorangeenkamaan.com