گراميداشت  پنجاهمین سالروز تولدً  وحید قاسمی

 

Updated : 25 - March- 2010

 

              

 

 

      
                                                           

                                

 

 

  برای مطالب ويژهء گراميداشت

         روی اسم ها  کليک کنيد.

 

 

 محترم  داکتر اکرم عثمان 
محترم صبورالله سـیاه سـنگ 
محترم استاد مددی       

محترم عبدالله نوابی "شاد کام"
احمد یاسین فرخاری
محترم احمد شاه حسن
محترم استاد ببرک وسا
محترم دکتور شمس علی شمس

محترم  فرهاد دریا
محترم دکتر شمس الحق آریانفر
محترم دكتر ذبيح الله فطرت
استاد فریده مهوش
خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده
خانم حمیده "رخشانه
محترم حیدر سلیم
محترم حبیب قادری
استاد محترم حفیظ الله خیال
خانم " زهره " هنگامه
محترم هارون راعون
محترم حنان همکار
محترم کبیر هویدا
محترم خان آقا سرور
Mrs Louise Pascale
محترم مسحور جمال
محترم نعیم مهرزاد "سلجوقی"
خانم نسرین شهیم
خانم "نوریه " پرستو
محترم عمر شکیب
خانم پریسا مرسل
محترم قیس الفت
خانم قمر گل
خانم رجنی کمار بهسین
محترم رحیم مهریار
محترم مامون رشید اسحاق
محترم صبور صهیب
محترم آقا سعید نسیان مامور سابق رادیو
خانم ستاره ناهید
محترم شفیق شامل
محترم شمس الدین مسرور
محترم شهروان
محترم شریف غزل
خانم سیما ترانه
خانم وجیه رستگار و
 محترم فرید رستگار

محترم ویس سرور
محترم ولی اشپاری
خانم زرغونه گردش،
محترم نعمت الله گردش

محترم وهاب مجیر   

خانم نبیله فـتاح یعقـوب

خانم فریبا آتش

محترم نیل توتیا

 

 

 

 

 

      

            نگارش و خوانش:

                اکرم عثمان

 


                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از مطالب و عکسهای ( فـردا) با ذکر نشانی مأخذ مانعی ندارد

 

This website is optimised with IE6+ and a screen resolution of 1024 X 768 or higher