شادروان استاد احـمـد عـلی کـهـزاد 

 

تاریخ ادبیات افغانستان

  

یادداشت:

خوانندگان ارجمند، 

فصل اول کتاب تاریخ ادبیات افغانستان اثر شادروان استاد احمد علی کهزاد اینک خدمت تان تقدیم میگردد. این کتاب در سال 1330 از طرف وزارت معارف افغانستان به نشر رسیده و شامل پنج فصل میباشد که توسط پنج دانشمند کشور تحقیق و تحریر شده است. این کتاب اولین کتابی در این موضوع در افغانستان بود.

آنهائیکه به تاریخ ادبیات کشور ما علاقه و مطالعه دارند دریافت خواهند کرد که در آثاری که در این زمینه بعد از سال 1330 نشر شده چقدر از این اثر استفاده ها شده است اما بدون آنکه نامی از این اثر برده شده باشد.

بهرحال تجدید چاپ و نشر این اثر زیر کار است اما تا تمام شدن همه فصل های آن اینک متن فصل اول بصورت (PDF) خدمت تان تقدیم میگردد.

 

داکتر فریار کهزاد

بنیاد فرهنگی کهزاد

7 جولای 2007

پيوند اثر مورد نظر :

شادروان استاد احـمـد عـلی کـهـزاد

- تاریخ ادبیات افغانستان