The Center of Molana`s and Bedil`s Idea and Mysticism Development

 

 

 

سلام به اهل قلم ، صاحبان اندیشه و عاشقان حضرت مولانا و بیدل :

 

همانگونه که سیر انسان پیوسته رو بکمال بوده و تلاش وی در تمام شؤون علمی و ادبی و اجتماعی هر روز با شیوه های مختلف پدیده های نو را تجربه میکند، افتخار نصیب کسانی میشود که نخستین بار، راه ِ تازه را گشوده، دیگران را بسوی خوشبختی و معنویت، هدایت و رهنمایی میکنند.

در پژوهش های ادبی و شیوهء سخن سنجی و بحث در معانی و ریشهء اندیشه و عرفان بزرگانی مانند، مولانا جلال الدین محمد بلخی و میرزا محمد عبدالقادر بیدل، تا کنون طرزی و یا طرق خاصی برای انعکاس اندیشه و آرای این ابر مردان علم و معرفت، که بتواند جوابگوی همه نیازمندی های مادی و معنوی انسان امروزی باشد، بکار نرفته، بیشتر اتکا روی همان شیوه های کهن و تقلید بوده که از کتابی به کتابی بدون هیچ نوع تغیر و نوآوری و تفسیر و تحلیل، انتقال یافته است.

ما معتقد برآنیم که در سیر ترقی و تعالی، سکون وجود نداشته، انسان امروزی و صاحبدل، تلاش میورزد تا با رنج و مرارت و کوشش، با فکر سلیم و ذوق عالی از تقلید رسوم دیرین پا فراتر گذاشته با روش های تازه و جذاب و غواصی در بحر بیکران این اوقیانوس های شعر و ادب، دُر های ثمین و مروارید های گرانبهای معرفت را بدست آورد. این زحمات، شایان توجه و قدرشناسی است.

 

به منظور تبجیل از مقام والا و شامخ مولانا جلال الدین محمد بلخی ، عارف وارستهء کشور عزیز ما افغانستان و معرفی جهان بینی این اوقیانوس شعر، ادب و عرفان " انجمن گسترش اندیشه و عرفان مولانا و بیدل " در نظر دارد، شبی را بدین مناسبت  در اخیر ماه سیپتامبر سال 2007 میلادی، در کشور آلمان، برگزار نماید.

از اساتید محترم، نویسندگان، استادان، پژوهشگران و صاحبدلان و صاحب قلمانی که در این راستا می اندیشند، تمنا داریم تا در این شب حضور به هم رسانیده، با اشتراک و پژوهش های ناب و تازه، زینت افزای این محفل گشته، به وسیلهء  تحلیل و موشگافی در کلام مولانای بزرگ،  کام جان و روان سامعین را شیرین و معطر گردانند.

 

مقالات فرستاده شده از جانب صاحب قلمان فخیم به آدرس " انجمن گسترش اندیشه و عرفان مولانا و بیدل"

 molana_bedil@yahoo.de ، تا ختم ماه اگست سال 2007 میلادی، توسط هیات برنامه ریزی انجمن، بعد از مرور دقیق انتخاب میگردد. در این مقالات، تازگی محتوا، تحلیل و تفسیراز جهان بینی این مشاهیر بزرگ با استشهاد از کلام آنها، از جملهء اولویت ها در انتخاب مقالات به حساب میرود.

تاریخ تجلیل و محل برگزاری از این محفل خجسته، بعد از انتخاب مقالات، ذریعهء دعوتنامه به مهمانان ابلاغ میگردد.

 

در این شب، موسیقی عرفانی مانند  غزل، قوالی و آهنگ های معتدل با کلام مولانا  توسط هنرمندان با حال، نوازشگر روح شما خواهد بود.

 

برای معلومات بیشتر با آدرس انجمن  molana_bedil@yahoo.de  در تماس شوید.

 

ایام به کام تان