رسیدن به آسمایی: 08.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 09.01.2010

ی

 

ی

ی ʻ

 

یی یی ی . ی  ی - ی ی ی ی ی - ی ی ی ی یی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی . ی ی ی ی  ی ی ی ǘ ϡ  ی یѻ ی .

ی ʻ ی јی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی .

یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ǐ Ȑی ی ی یی ی ی ی .

ی یϐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ی یی ی . ی ی ی ݘ ی ی ی . ی ی ǐ یی ی ی ј ی ی Ԑی ی ی یی ی     ی یҘ ی .

یی ی ʻ ی ی ی ѐی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘی Ϙی ǐ ی ییی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی یی ی ژ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ʻ ی ی ѐ یی ی ی .

ی یѡ ی ی  ی ی Ϙی ی ی ی ی  ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ǘ ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی " ѐ ی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ǘی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ǘ ی ی ی یی ی ی ی ی .

ی ʻ ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ! ی ی ی ی ی ی ی !

ی јی یی ی  ی ی ی ی И ی ی ی ی ی یی ی .

ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی .

ی ʻ ی یی ی ی ی ی ی ѐ ی ی .

یҘ ییی ی Ԙی ی ѐ ی ی ی ی ی  یҘ ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی ی :
  ی . ی ѐی ѐ ی ی 捘 捘ی 捘 ی ی ی .
ی ی - ی ی - ی ی .

ی یی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی  ی .

ی ی  ی ی یی ی ی ی ی ی ǘ یی ی ی ی ی ی ǐی ی .

ی ϐ ی . ی ی Ԑی . ی ی ǘ ی ی . ی ی یϐ ی ی ی ی . ی  ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . یی : ی ی

ی ی  یҘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی  ی یی ی  ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘ ی یی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی یی ی ی یی ی   ی ی ی ʘ یј ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یҘ ی ی ی ی   ی ی ی ی ی یѻ . ی ی ی .

ی ی یی :   ȍ ی ȍ ی ی یҘ ی .  یҘ Izak ǘ ی ی ͘ ی . ی ȍ ѐی ی یی ی ѐ ی ی ی ѐی ی ی ی .  یҘ ی ی ی ی . یی ی . ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی .

ی ی ی Ϙی ی ی . ی ύ  ی ύ ѐی ی . ی ی Ϙی ی ی Ϙ ی ȍ ی . :

  Ϙی ی یی یی ی . ی ی ی ی ی ی ʐی ی ʘ ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی :   ی ی
ی : ( ی ! ) ی ی یی
ی ی یǘ . ی ی  ی ی . ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی Ҙ ی :   ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǁی Ԑ یی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ј ی . ی ی ی ی .

ی ی ی یјی ی ی . ی   - Ի ی ی ی ی ی . ی ی ی ی   ی ی ی . یی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ǎ ی ی .

ی ǘ ی ی ی ی ی Ґ ی ی ǘ ی ی ی ی ی یی ی . ی ǘ ǘ ی . ی یی ی ی :

( ی یی јی ј ی ی ی ی ی ی :
  Ԙ ی ی Ȑی . یی ی Ȑی ی . ǐ ѐ ی ی ی .
  یی ی ی Ȑیی
-   ی . یҘ . ǐ ѐ ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی .

ی ی ی :

 ی ی  یی . یی 34 - 35 ی ی . ی ی ی ǘ ی . ی ی ǘ ی ی :
  ǘ ی ی یی یҘ ی ی یҘی ی . ی یҘی ی .
:
  ی یҘ ی Ș ! ی ی ی یҘ ی یҘی ی ی !

ی ʻ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یҘ ی ی ی ی ی .

ی ی   ی . ی ی ی ی ی :
 ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی Ș یی . ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی" ی ی ی ی ی یی ی ی" ی ی ی . ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ǐی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی !

ی ی ی ی ی јی یی ی ی ی ی ی

ی ی ی  ی ǐی јی ی ی ی ی یҘ ی ی ی . ی  ی ی ی ی  ی ǁی ی یی ی .
ییی ی ی ی јی ی ی ی یی ی ی Ґ ی ی ی ی ی ј یی ی . ی ی ی ی . Ԙ ی ی ی ی ی . ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی یی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ј ی :

  . ی ی ی ی Ԙ . ی ی ی . ی ی ی . Ӂی э . ی Ӂی э   ی .
ی  
یی .   یی ی یی ی ی . ی ی Ӂی э یی ی ی :
 ی ی ! ی ی ی .
 ی .
ی ی ی ی ی ی :
  ی ی ی !
ی ی . ی . ی ی . ی ( ǁ ) ی ی ی ی ی ی ی :   ی ی !
ی ی ژ ی . ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی :
  !
ی یی . ی ی ی ی یی یی ی . ی ی . ی ی ی ی :
  ی ȁ .
یی یی . ی . ی ی ی ȁ . یی یی . ј ی . ...................... >>