05.2014 .09

 

چشمهای سیاه بهار

 

 مجموعه ی داستانی دیگری از قادرمرادی

 

مجموعه ی تازه یی از داستانهای عبدالقادرمرادی به نام چشمهای سیاه بهار چاپ و انتشار یافت.

این کتاب  شامل بیست و چهار داستان بوده و با قطع و صحافت زیبا در سه صد و هفتاد صفحه از سوی انجمن فرهنگ افغانستان انتشارات بامیان در فرانسه چاپ شده است.

در آغاز کتاب مقدمه و نقدی از محمد شاه فرهود نویسنده ، شاعر و منتقد ادبی در باره داستانهای این مجموعه و سایر آثار قادرمرادی جا داده شده است که در بخشی از این نقد چنین میخوانیم :

قادر مرادی راز و رمز قصه نویسی را خوب میداند. قصه برایش سایه ی و هم غصه است . از این رو برای کابوس و سایه اش مینویسد. سالهاست که در حوزه ی داستان کوتاه و رمان فعالیت ادبی دارد. نویسنده یی است که در مجموعه ی چشمهای سیاه بهار ، با شم و شهودی وارد بازی های بکر زبانی گردیده است . در این قصه ها سعی میکند تا دریچه یی جدیدی را برای داستان نویسی کشورش باز کند. درک کرده است که شهرزاد چگونه با قصه های خود مرگ را به تعویق می اندازد.

از قادر مرادی قبلا کتابهای داستانی به نامهای : شبی که باران میبارید، صدایی از خاکستر،‌ رفته ها برنمیگردند، سرمه و خون، دختر شالیهای سبز، برگها دیگر نفس نمیکشند، تاغه تیمورچی ، شمعها تا آخر میسوزند، چاپ و انتشار یافته اند. قرار است این کتابها چاپ مجدد شوند.

دوستداران کتاب و داستان میتوانند مجموعه ی چشمهای سیاه بهار را با تماس گرفتن با این ایمیل آدرس دست بیاورند :

khesrowmuradi@yahoo.com