در مورد شادروان احمد علی کهزاد:دیدگاه؛ خاطره؛  نقد ؛ نوشتار ؛ گزارش

آثار در عرصهء تاریخ و باستانشناسی
     

لشکرگاه-2

      لشکرگاه
      افغانستان و ایران - سخنرانی شادروان استاد کهزاد در موزیم ایران باستان
 

سيمینار صدمین سالروز تولد -گزارش باختر

در امتداد کوه بابا و هریرود و یا  سفری در کهساران مرکزی کشور

  بزرگداشت صدمین سال تولد - گزارش بی بی سی جنبش مردم و افکار از دوره های ماقبل التاریخ تا  قرن هفتم میلادی در افغانستان...
  د احمد علي کهزاد سلمه زو کاليزه -بی بی سی تایان ؛ فصل 123 «شی چی» یا اسناد تاریخی ؛ نگارش ثه ما چه ین - مورخ چینایی
  پوهنوال رسول باوری
احمد علي کهزاد د افغاني پوهانو له نظره
در امتداد کوه بابا و هریرود
  پوهنوال رسول باوري
استاد کهزاد نه هيرېدونکۍ مورخ او لرغونپوه
بالاحصار کابل و پیشامدهای تاریخی - بخش اول
  افغانستان در شهنامه
     

کابلشاهان برهمنی

     

بگرام در افسانه های مردم

     

شهر غلغله و قلعه دختر

   

قلعه کوهتیز و یا قلعه تگین آباد

     

مسجد سنگی در باغ بابر

      بالاحصار
     

مندیش- دارالملک شنسبانی های غوری

     

آثار عتیقهء بامیان

  یفتل و یفتلی
وجه تسمیه ی یکی از اعلام تاریخی افغانستان
     

- افغانستان در شاهنامه-بخش دوم

   

افغانستان در شاهنامه-بخش نخست

     

یونانی ها در آریانا

       فیروز کوه
       ارغونی ها
      علأوالدین جهانسوز
  موسیقی افغانستان
     

گزارش کوتاه کارکردهای هیات باستانشناسی فرانسه در افغانستان( 1936-1937)

   

از سروبی تا اسمار-صفحه یی از تهذیب هندوکش

     

منارهای غزنه را کی ساخت

     

کشف بقایای مدارس و یا دانشگاه های غزنه

     

دو قصه از دو پادشاه غزنوی

     

کشف مسکوکات طلایی غزنویان از چهاردرهء قندوز

 

فعالیتهای باستانشناسی در افغانستان از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۹۵۲

     

قره کمر و مندیگک دو کانون زنده گی ماقبل تاریخ در افغانستان

     

موزیم کابل

 صدمین سال تاسیس دپارتمنت باستان شناسی هند
      آثار معماری عصر غزنویان در خراسان
       آثار معماری عصر غزنویان در خراسان ( کشف قصر سلطنتی لشکرگاه در افغانستان )
       بنای قصر چهل ستون به سمت شرقی بالاحصار کابل
آثار در عرصهء فرهنگ و فلکلور

تاریخ ادبیات افغانستان(از زمان باستان تا  اسلام)

تاریخ ادبیات افغانستان (شهنامه سرایی)
خـــــــرابــــات
معنی و ریشهء لغوی نام غزنی در سوابق تاریخی و ادبی
وزیر فتح خان ( رجال و رويداد های تاريخی افغانستان )
ابوعلی سينای بلخی

بزکشی و سوابق آن در افغانستان