آثار منتشره پرتو نادری در آسمایی

نوشتار ها:

دولت ایران و غارت تیل افغانستان 11.01.2011

یک یاد دهانی کوتاه در پیوند به زنده یاد ازهر فیضیارغزنوی  17.01.2011

در امتداد دریا و آن شب مهتابی یادی از شاعر شهید سید متقی ضمنی  14.01.2011

 متن  سخنرانی انتخاباتی پرتو نادری در بدخشان 14.01.2011 

عبدالقهار فرخ سير:  سروده ها در شعر ناسروده ی من 14.01.2011

سخنرانی در جشن هشتادساله گی استادبیسد 27.03.2009

صدا های گمشده! (به بهانهء روز جهانی زن)05.03.2009

ناصر نصیب یک مدرسه اندرز    25.02.2009

در  حاشیهء قیام سوم حوت   24.02.2009

نگارخانهء اندرز وحکمت15.02.2009

پیلان سپید سلطانی 10.02.2009
 

خراباتيان سوگوار کابل  07.02.2009

(یادی از استاد رحیم بخش )

رودکی طلایه دار سرایی نشر در آسمایی:  04.02.2009

موضوع شناسی شعری قاریزاده         28.01.2009
به بهانهء سالگرد خاموشی او


ياد نامهء غبار               05.02.2009
نگرش تازه بر زنده گي و شگرد هاي تاريخ نگاري
مير غلام محمد غبار(به بهانهء سی و یکمین سال خاموشی او)
 

 

چرا رهنورد زرياب يک کار اساسی نمی کند

دراد بیات معاصر افغانستان رهنورد زریاب ، با داستان كوتاه آغاز می شود. یك آغاز شكوهمند و سازنده كه ...
 

به دنبال تداوم فرياد
تداوم فرياد دومين گزينهء شعري ليلاي صراحت انبوه خاطرات زجر دهندهء دوران

 

حافظ گل لاله. خدا حافظ پرستو ها!

رزاق مامون همين كه گوشي را گذاشت، با صداي نسبتاً گرفته يي گفت: داكتر سياهسنگ هم رفت، به گمانم در آن سوي ...

 

 آيه های منسوخ
- داد خواستي در برابر تاريخ-
بر رسی يک  شعر بلند کريمه ويدا

گفتگوی پرتو نادری با مجله ی میرمن به مناسبت روز مادر
 

اشعار:

 شعر من و تنهایی تو  07.12.2010

بر گشت
02.11.2010

 

تا چند گاه دیگر و چند شعر ديگر

The Green Tribe of Hope: Afghanistan's Poet Partaw ...

comprehensive interview of Partaw

Partaw Naderi Sees Afghanistan's Future In The Stars

 

ز قوم دشت نفرين و چند  شعر ديگر


 

 با گلوی همه اندوه جها ن و چند شعر دیگر

 

چراغ قرمز بهانه

 

آبنوسان برگ و بار آورده اند