فوتو گالری
ناگفته ها در مورد شادروان رشتیا  از زبان دخترش- گفت و شنود اختصاصی آسمایی با لیلی رشتیا عنایت سراج

قسمت اول : شنیدن ؛   ثبت

قسمت دوم : شنیدن ؛  ثبت

خورشيد خراميد و فروغي به نظر ماند
دريا بكنار ديگر ا فتـــاد و گهر ماند
(بيدل)

ياد بود

....هفته یی نمي گذرد كه در رسانه هاي غرب چند سطر غمگسار، عكس هاي رقتبار و يا خبر جگرسوزي راجع به كشور ويرانه زار ما پخش نشود و چون خاري به چشمانم نخلد. چنانچه حين كنفرانس "صلح و خلع سلاح" كه به روز 8 مارچ با سالگرد روز بين المللي زن تصادف ميكرد، شركت نموده بودم، Nick Danziger نويسنده و فيلم بردار مشهور، فلمي را كه چند سال قبل از اطفال يتيم مرستون در كابل برداشته بود و به حق برنده ی جايزه ي مطبوعاتي شده بود، نمايش ميداد كه با فروپاشي زيربناي كشور و از بين رفتن دستگاهاي خيريه یی چون مرستون و روزنتون در شرايط نابه سامان كنوني، اطفال يتيم بيگناه و جنگزده را قهراً در دارالمجانين كابل جا داده اند كه با مريضان ماليخوليایي در زير يك سقف با هم بسر ميبرند! تمثيل صحنه هاي روانسوز چنين همزيستي ناجور اين اطفال مظلوم با ديوانه گان ...ادامه...
چنین نخلی ثمر بخشی به باغ و گلشن میهن*

....كویی شیرا ماتسو را، رییس عمومی یونسكو حین مراسم انتقال آثار باستانی در كابل 
اظهار نمود «كه بازگشت این آثار ذ یقیمت به موزیم ملّی كابل بعد از شش سال تبعید اجباری كه در «موزیم افغانستان در هجرت» در سویس به ودیعه گذاشته شده بود ، بازیابیی شمّه یی از حافظه ی تاریخی افغانستان میباشد؛ چون كه اعمار مجدَد هویت ملَی...ادامه...

 

ورود به نشرات عادی آسمایی

یاد بودی از شادروان سید قاسم  رشتیا

در  صدمین سالروز تولدش

رسیدن به آسمایی :20.03.2013؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2013 .21

زنده گی نامه ی کوتاه   سید قاسم رشتیا

به مناسبت  صدمین سال تولد
 

سید قاسم رشتیا فرزند سید حبیب خان در 21 مارچ  1913 ( مطابق اول حمل سال 1292 خورشیدی)  در کابل چشم به جهان کشود.  پس از اخذ بکلوریا در لیسهء استقلال ، در سال 1931  به حیث مامور شعبه ی مطبوعاتی وزارت امور خارجه به کار آغاز کرد.  در سال 1932 به حیث سرکاتب روابط بین المللی ریاست مستقل پست تلگراف و تیلیفون مقرر شد.  در سال 1933  به حیث مترجم انجمن ادبی کابل  و در سال 1934  به به حیث عضو انجمن ادبی کابل به وظیفه ادامه داد . در سال 1936 به حیث مدیر شعبه ی نشرات  پشتو تولنه تقرر یافت. در سال...ادامه...

 

 لـيـلي رشـتـيا عنايت سراج

"در مــيـــان دو اهـــــــريــــــــــمــــن"
يا تاريخ سياسي افغانستان در قرن نزدهم

...سرگذشت رنجبار و در بسا موارد تجربهء تلخ مردم ما در راه دفاع از حق حاكميت ملي و وحدت ملي كه اكثراً با موانع شكست ناپذير مواجه ميشدند،  در خور شناسايي وسيعتري،  اعم از خواننده گان علاقه مند افغاني و غير افغاني را ايجاب ميكند،  تا از بعضي اشتباهاتي كه در گذشته موجب رنج و بربادي ما شده بود،  به همكاري و حسن تفاهم همه بازيگران سياسي،  از تكرار آن...ادامه...

كشــف تـصادفي

چون بخشی از  كشفيات نه از روی عمد  و یا از روی جستجوی برنامه ریزی شده به وقوع پیوسته اند، انگليسها برای کشفیات تصادفی شگفتی آور   در قرن هژدهم واژهء مخصوصي را در زبان خود ابداع كردند. این واژه «سرانديپيتي» (Serendipity) ميباشد كه از «سرانديپ» - نام كهن  جزيره یی كه مانند قطره اشك در بحر هند در حا لت چكيدن است و اكنون "سريلانكا" نامیده می شود– اشتقاق یافته است.
اين مقدمه كوچك بركشف تصادفي مسرت بخش نه از لحاظ اهميت جغرافيايي آن ذكر رفت، بل چون به تاريخچه شخصي و يا به عباره ديگر به تاريخچه ذهني پدر فقيد
...ادامه...