عرض تسیلت به بانو حمیرا نکهت دستگیرزادهبا درد و دریغ اطلاع یافتیم که «الحاج دگروال غلام دستگیر مجیدی»، والد ماجد شاعر گرانمایه و پژوهشگر ارجمند «خانم داکتر حمیرا نکهت» به تاریخ هجدهم دسامبر ، در غربت، جان به جان آفرین سپردند. بدین وسیله کارکنان « آسمایی» ، خاموشی این مرد نکو کار و خیر اندیش را به بانو نکهت و کلیۀ وابسته گان و یاران ایشان، تسلیت گفته ، روان وی را شاد می خواهند.

 

به درستی که ما از آن خدایم و به یقین به او بر میگردیم

اطلاعات در مورد زمان و محل فاتحه

پیام تسلیت خانوادهء ساعی

پايان هر زندگي مرگ است !

در سوگ درگذشت الحاج غلام دستگیر مجیدی


پیام تسلیت افغا نهای مقیم بلغا ریا

پیام تسلیت کانون فرهنگی افغانستان-آلمان