مریم محبوب

گـــُـم

... كجا بودي او زنكه ؟
- كورس رفته بودم !
- كورس چه رفته بودي ، به من گفته بودي ؟
- كورس انگليسي گرفته ام !

- از كي انگليسي خوان شده أي !؟
- از وقتي كه به كانادا آمده ام !
- بسكلان ... بسكلان...! انگليسي به درد من و تو نميخورد !
زن با خونسردي به جواب شوي گفته بود :
- انگليسي اگر به درد تو نميخورد ، به درد من ميخورد
...ادامه...

عارفه عمرلور

شنې لړمۍ
يوه داستانى طرحه
... و نجلۍ هغه د پنډو څادر څه شو؟ په كوم گور كې مو تخته كړى دى.

هغې چې څادر ورته راوړ ، نو خمارې ابۍ سملاسي په اوږه واچواه په توندو قدمونو د لويې دړې خوا ته روانه شوه.

ـــ لاړه شم كه ميراثي شوتله لږه پاتې وي، رايې وړم چېۍ وچه یې كړو.

ـــ ابۍ گومان مې نه شي چه الته به څه وي. تېره ورځ خو باران و.
ابۍ چې لويه دړه پرانيسته نو په غوسې سره وويل​:

ـــ اره بلا چې پې لگيدلې وه ، وي به​؛ په ژمي كې دې د ابا سر پوخ كړم؟!
..
.ادامه...

سپوژمی زریاب

ترانه استقلال

اواخر سال تعليمی بود‌. شايد هم ماه‌های عقرب يا قوس‌. درست به خاطر نه‌دارم‌. صنف اول بودم‌. شيشه‌های در و پنجره‌های صنف ما شکسته بود‌و باد از لای شيشه‌های شکسته به صنف ما هجوم می‌آورد و موهای شانه شده‌ و شانه نشده ما را مورد تهاجمش قرار ميداد‌. در آن فصل سال تقريباً همه ما ريزش ميداشتيم‌ و همان‌طور که تنهايی کوچک و لاغر خود را زير لباس سياه مکتب کوچک و کوچکتر ميساختيم‌، بينی خود را...ادامه...
 

شادروان استاد  جاويد

روشنان سپهر شعر و ادب

در بارهء منزلت و جلالت زن كه گل سرسبد آفرينش و مظهر عطوفت و مهر است ، هرچه بگوييم و هرچند بنويسيم كم و نارساست گويي حق مطلب ادا نشده است . در فرهنگ قديم و قويم ما ، زن همواره مقام شايسته و در خور احترام داشته است . نگارنده شمه یی ازين معاني را در طي مقاله یی زير عنوان " درود بر مادر ، درود بر زن ، درود بر دختر " نوشته است كه قبلاً در مجله زيباي آسمايي به طبع رسيده . درين مختصر اشارهء كوتاهي به زنان سخن سرا ، شعردوست و شاعر نواز ميشود كه...ادامه...

لیلا کاویان

قـاب بی‌تـصــويــر

من زنی را ديده ام در آيينه

خسته غمگين بی‌تمنا سخت افسرده

در نگاهش سايه شب‌های تاريک زمستان‌ها

سرد ميبينم پريشان چشم‌های بی‌نگاهش را

گوييا مُرده‌!

اين زن ...ادامه...

ليلي عنايت سراج

بازتاب تمناي صلح يا

" نفس سبز رها "
در اشعار
ليلا صراحت روشني

ثريا واحدي

پرويزن خيال

و چند شعر دیگر

فايقه جواد مهاجر ( ژمي )

در شط چشم نسل پريزاد

 
بتول سيد حيدري

شگوفهء سبز (
 شعر)

حمید عبیدی

من هنرم را دوست دارم

گفت و شنود با خانم نسیمه شیرزوی

پنجسال پيش هنگامي كه نخستين نمايشگاه مشترك نقاشان و مجسمه سازان افغان را در آلمان تدارك ميديدم با خانم نسيمه شيرزوي آشنا شدم ، كه فكر ميكنم از ميان بانوان نخستين نقاش تحصيلكردهُ افغان باشد . با خانم شيرزوي تيلفوني تماس گرفتم و پس از تعارفات موضوع را با او در ميان نهادم . خانم شيرزوي...ادامه...

صفحهء  آثار پروین پژواک

اظهارات کرزی

در محفل رسمی 8 مارچ

می سکنازی

زنان افغان - تعليم

 و

فعاليتهاي اجتماعي
در عصر اماني

لیلی رشتیا عنایت سراج

شهزاده خانم افغانستان در خدمت افغانستان

...وقتي كه زخميهاي جنگ از افغانستان براي معالجه توسط موءسسهء صليب احمر و يا ديگر موءسسات خيريه به ژنيو و يا لوزان مي آمدند و شهزاده خانم ليلا افغانستان ، حتي از پرستاري زخميها در شفاخانه هاي سويس هم دريغ نميكردند . ايشان در اين مورد گاهي هم از وظيفهء وجداني و بشري قدم فراتر ميگذاشتند . شنيدن همچو گزارش ها در فضاي چهلچراغان رستورانت برايم عمق و وسعت نابسامانيهاي وطن را متبارز ميساخت و اين تداعي معاني مرا به ياد جنگهاي كريميا در قرن 19 و ...ادامه...

لیلی رشتیا عنایت سراج

ماگه رحمانی:

 من خودم چادری را دور انداختم

خانم ماگه رحمانی ، شما در دو ساحه پیشقدم بوده اید ، كه هر دو اهمیت به سزا داشته و در حافظهء اجتماعی و ادبی كشور ما درج شده اند. اجازه بفرمایید پرسش نخست را نیز در همین رابطه مطرح سازم . آیا كوشش شما برای روشن ساختن نقش زن افغان در فرهنگ ما با كوشش برای دفاع از حقوق آنان ، از یك مفكورهء واحد ، یعنی هویت زن افغان " منشأ گرفته بود و یا میتوان آنها را دو مفكورهء جدا پنداشت كه تصادفاً در یك مقطع زمانی با هم تقاطع كردند؟
كدامیك از این دو مفكوره
...ادامه...

سید طیب جواد

نسبیت فرهنگی و فیمینیزم اسلامی

مخالفان حقوق زنان  استدلالي را كه ظاهر موجه و آراسته دارد، پيش ميكشند ، بر اين پايه كه فرهنگها بومي اند و ارزشها نسبي. زشتي و نكويي ، مقوله هايي اند اخلاقي ؛ و اخلاق در هر جامعه يي به گونهء ديگر است. از اين رو ارزشهاي اجتماعي و حقوقي را در تنگناي جغرافيايي و فضاي فرهنگي خود آن جامعه بايد ديد و سنجيد، نه بر مبناي ارزشهاي گرانسنگ و فراگير و جهانشمول ، چون حقوق بشر.
مبنا و متكاي اين استدلال اين است كه حقوق بشري و اصول همگاني و ارزشهاي فراگير جهاني بيخي وجود ندارند ، بل...ادامه...

خالده نيازي

مسأله يي به نام  زن

بعد از يازدهم سپتامبر 2001 كه به گفتهء كوفي عنان، براي يك ربع ساعت ، آفتابي از مغرب براي افغانستان تابيدن گرفت ، دو مساءله كه از سال ها وجود داشتند و دنياي به اصطلاح آزاد آن ها را با شجاعت بي نظير ناديده مي گرفت ، از اهميت به سزايي برخوردار شدند. به مسألهء دوم ، در فرصت ديگري پرداخته خواهد شد. و امّا ، مساءلهء اول ، مسألهء زنان در افغانستان بود . اين مساءله باز همچون...ادامه...

دکتورماهره رشيدي هاروني

عنعنات یا خرافات؟!

...فرق بين عنعنات و خرافات ، خصوصاً در محيط غرب [براي ما افغانها] كاري است بس دشوار. متأسفانه گروهي از هموطنان عزيز ، خرافات را عنعنات تلقي كرده و براي اين كه به عقايد خود مهر اصليت زده باشند دين و مذهب را منبع و سند مي آورند. گروه ديگر...ادامه...

نمایش لباس افغانی در پایگاه نیروهای آمریکایینمایش مد: لباس افغانی بر تن سربازان آمریکایی

 

 

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2007

 

ورود به صفحهء نشرات عادی آسمایی