خوشال خان خټک

د نوروز ننداره

د نوروز منت په باغ دی ، په صحراهم
نوراني يې شي له فيضه هغه ، داهم
چې په باغ کې رنګارنګ ګلونه واشي
غنيمت ده د ګلونو تماشا هم...

گــــوييد بـــه نـــوروز کـه امــسال نــيايـــــد
 

رازق فانی
پيغام به سخنور بزرگ استاد خليل‌الله خليلی

 

خانم گلرخسار صفیووا شاعرهء تاجيکستانی

گوييد به نوروز

خوشال خان خټک

د نوروز ننداره

د نوروز منت په باغ دی ، په صحراهم
نوراني يې شي له فيضه هغه ، داهم
چې په باغ کې رنګارنګ ګلونه واشي
غنيمت ده د ګلونو تماشا هم...

دوكتور عبدالخالق رشيد

دوه پسرلنۍ - په دوو ژبو

 


دکتور اسدالله حبيب

سه سروده در حاشيۀ بهار

 

کاوه شفق آهنگ
قصهء نوروزیِ ما

عزیزالله نهفته

به هر دوست نثار است گل سرخ

گنجشك‌ها و هفت‌سين كنار سفره

اتن ملیاسد زمری
 پسرلی

she-hari-1_s.jpgبهار♦ ويدا فرهود♦ شعر

ويدا فرهود از شاعران مطرح امروز ايران است و دفترش لبالب از شعرهاي بهار

 

 

fmpcal38 فريدون مشيری

خوش به حال غنچه های نيمه باز

لينک های نوروزی

نوروز باستانی -نوروز داستانی

 

خوکسال خوک، سال صلح ،

 آرامش و شادی

جشن سوری

 بباسرعت بالا ببینید   باسرعت پایین ببینید

بوی عید

تخم مرغ رنگ كرده از اجزاى اصلى سفره هفت سين در ايران است و آداب رنگ آميزى اش يكى از سرگرمى هاى دلنشين تدارك نوروزى براى بچه هاست

ابراهيم نبوی

بهاریه برای ایران

 

نوروزنامهء آسمايی

شادروان  پوهاند دکتور عبدالاحمد جاويد

 

افسانه بابه نوروز

 

پوهنوال رسول باوري

نوئ کال او د نوروز ورځ

 

 

همايون حميد

 

نوروز - باستانی ترين جشن در دنيا

 

کاندید اکادمیسین سیستانی

 

جشــــــن نـــــــوروز

  نوروز

 یا نگارينه نگاری

از هویت ملی ، آيينی ...


 

سنجرسهیل
تقویم من نوروز را نمی شناسد

فضل الر حیم رحیم 
یا د خا طرات میله های نوروزی بخیر

ژکفر حسينی

مراسم میلهء عنعنوی گل سرخ
در شهر مزارشریف

نعمت حسينی

 

در آيينه نوروز

 عبيدالله نويد
سال ديگر يا نصيب . . .

نوروز در کابل- تصواوير سخن می گويند

از هفت سین تا هفت میوه

نوروز کابلی چه رنگی است؟مریم خرمی

نوروز، جشن ملی و مذهبی افغانها

نوروز کابلی چه رنگی است؟مریم خرمی

نوروز، جشن ملی و مذهبی افغانها

مراسم نوروز در شهرهای مختلف افغانستان

نوروز با زندگی مذهبی و کشاورزی مردم افغان پيوند عميقی دارد

 بازگشت چهارشنبه سوری به افغانستان

گلگشت نوروزی

جشن چهل روزه افغانها در 'زادگاه' نوروز

نوروز جشن هميشه پايدار

نوروز در افغانستانن

نوروز از ديرباز تا امروز

پيوند ها در مورد نوروز در کشورهای همجوار

جشن نوروز در تاجيكستان

تجليل نوروز در شهر دوشنبه

استقبال از نوروز در جمهورى آذربايجان:

سمنو خوردنى است يا سبزكردنى؟

جشن نوروزی در کردستان ترکيه

اداب نوروزى، انها كه ماند و انها كه فراموش شد

در سالی که گذشت

10-film-1.jpg

♦امير عزتي

♦  ده فيلم تاپ سال 2007 سينماي جهان