رنگ ها

ترجمه: زبیده اکبر
منبع: دایره المعارف فلسفی استنفورد

 
رنگ ها به دو دلیل مورد دلچسپی فیلسوفان قرار میگیرند. یکی از دلایل این است که رنگ ها قسمت بزرگ و مهم زنده گی اجتماعی- فردی و معرفت شناسانه مان را در بر میگیرند و در نتیجه اهمیت فلسفی مفاهیم رنگ برای مان مرغوب میگردد. دلیل دومی اش تلاش ما برای دریافتن اهمیت متافزیکی - معرفت شناسانه و علمی دلیلی بر به وجود آمدن معماهای فلسفی
...ادامه...

پرتو نادری

آبنوسان برگ و بار آورده اند

فیروز خاور

به رهنورد زریاب نویسنده ودانشمند گرانمایه کشور!

آفتابی به اندازه خویش

اتحادیه ملی ژورنالیستان...

اعلامیه

 

سمیع حامد
به پرویز کامبخش

عطر و آزادی

ورود به صفحهء ویژهء پرویز کامبخش

فیروز خاور
تماشای فصل عشق


درگذشت نویسنده هسپانیایی

سمیع حامد

درد همچنان بهار

بهار در شعر کلاسیک دری

دکتور عارف پژمان

بهار و کوچه

 

معرفی 'ستاره آواز افغان' در کابل

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19

صفحات اختصاصی:

صفحهء ویژهء استاد کهزاد

صفحهء ویژه به مناسبت دهمین سالگرد وفات سید قاسم رشتیا

سوله مل  او آثار یی- سوله مل  و آثارش

صفحهء آثار هارون یوسفی

صفحهء آثار احسان الله سلام

صفحه آثار محمود نظری

صفحهء ویژهء شصتمین سالگرد تولد لطیف ناظمی

صفحهء ويژهء هفتادمين سالگرد تولد دکتور اکرم عثمان

صفحهء ويژهء آثار  رهنورد زرياب

صفحهء ويژهء آثار پروین پژواک

صفحهء ویژهء شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا

در سوگ رازق فانی-ويژه نامهء آسمايی

بودا را فراموش نکنیم

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1387

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1386

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2008

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2007