شادروان احمد علی  کهزاد

قره کمر و مندیگک

دو کانون زنده گی ماقبل تاریخ

 در افغانستان

20000 تا 3000  قبل از میلاد

با امتنان از  بنیاد فرهنگی کهزاد که این رساله را در فورمات PDF ارسال داشته است 

سید ابراهیم نبوی

چند افسانه بی نظیر

با کمال تأسف آگاهی یافتیم که  سه شنبه یازدهم دسمبر سال جاری، حوالی ساعت دوازدهء شب قلب پرترانهء ترانه ساز سکوت ابدیت را زمزمه کرد.

آسمایی، وفات این هنرمند نامور را یک ضایعهء بزرگ برای هنر و فرهنگ کشور دانسته و مراتب همدری و تسلیت را به خانوادهء وی و همهء جامعهء فرهنگی تقدیم می دارد

کاوه شفق آهنگ

مرد نمیرد به مرگ

شاه ولی ترانه ساز

شام روز سه شنبه یازدهم دسمبر سال جاری، حوالی ساعت دوازدهء شب قلب پرترانهء ترانه ساز سکوت ابدیت را زمزمه کرد.

متن کامل

بیرنگ کوهدامنی

شاعر نامور

بیرنگ کوهدامنی،

درگذشت

با درد و دریغ بسیار خبر یافتیم که شاعر پرشور بیرنگ  کوهدامنی، که از شمار همکاران بخش ادبی آسمایی بود،   شب سه شنبه (۱۱ دسامبر / ۲۰ قوس) در لندن درگذشت ؛ آسمایی درگذشت این شاعر پرشور را یک ضایعهء بزرگ برای جامعهء فرهنگی دانسته و مراتب تسلیت را به خانوادهء  وی  و تمام جامعهء فرهنگی افغانستان تقدیم می دارد.

 د سلام فرهنگی ټولنی د خواشنۍ پيغام
دکتورغلام حیدر یقین

به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ
چند شعر از بیرنگ کوهدامنی:

- تـنـد یس بودا
- خورجين پُر از خورشيد

- گريبان خدا ، دست يزيد

- خدا ، مسيح ، مريم

- آغاز فصل حادثه 


- اوج حادثه

- من، ناله می نويسم

- گل خورشيد گردان
- بادِ ترانه خوان
-
پروانه های کوچک غمگين

- پيوند و پيمان

- اطاعت و عصيان

شيطان ها کوچک و خدايانی با يک انبار دی وی دی
نويسنده گان ويتنامي تابوها را شکسته و از عشق، جنگ و مذهب سخن مي گويند...

سوله مل شینواری

او آثار یی

سوله مل شینواری

و آثارش

شــــــيـمـا غـفـو ری

پيدا ی نا پيدا-شعر

رادیو زمانه:طنز چارخونه و روابط افغانستان و ایران

سخیداد هاتف

می تراود تشناب

احمد علی کهزاد

مسکوکات قدیم افغانستان

 

اکبر کر گر

ملنگ جان له کومې ليدتوگې گورو؟

 

اکبر کر گر

پيوند او د

هغه شليدلی گريوان

زينت نور

پرواز شماره 172

داکترغلا م حيد ر يقين

آیین عیّاری و جوانمردی

قسمت بیست وهفتم
پیوسته به گذشته
خلاصه و نتیجه

- بخش های قبلی

جاوید فرهاد

چند متن و چند حا شیه

نگرشی بر چند بیت از دیوان بیدل

آثار دیگر از همین قلم:

- عاشقانه ها و چند نکته ی دیگر

- روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل"
-يادنامه يي به بهانهء یاد بود از استاد بزرگ، سرآهنگ

- تأملی بر سه نظریه ی تاگور

-- نگاهی بر قرائت های درون متنی در شعر بیدل

- سخنی در باره ی"دل" و "بیدل"

- چند متن و چند حا شیه؛ نگرشی بر چند بیت از دیوان بیدل

- نقد چیست و منتقد کیست؟

- نگرشی بر ویژه گی های زبانی در شعر  قیصر امین پور

- چند شعر تازه

شادروان استاد احـمـد عـلی کـهـزاد

مدنیت اوستایی
احسان الله سلام

خسته و پسته

- طنزخانهء  احسان الله سلام

آصف بره کی

"امانت رسید..." و خود استاد نسیم رفت

مگر آیا بود و نبود استادان هنرموسیقی مثل همین تازه مرگ ها نسیم طبله نواز، شاه ولی ولی ترانه ساز آهنگساز، و همه ی آنانی که با مرگ طبیعی یا در اثر حوادث به ابدیت پیوسته اند و دگر در میان ما نیستند برای ما چه اهمیتی دارد؟ هیچ، مگر فقط زمانی که می میرند؟

آری، هر زمان یک هنرمند مرد و یا کشته شد...ادامه...

- آلبوم تصاویر هنرمندان

باری جهاني

 شپېلۍ - د شعرونو ټولګه

نسیم فکرت

( سهراب کابلی)


 نگاه دقیق و منصفانه
 به
 کتاب "ها"

د ارواښاد علامه حبيبي نوى اثر (شاهنامۀ قبل از دورۀ مغل )

خپور سو

متن قلمی شاهنامهء  614ق

fatehakins.jpgبهرام نوتاش

گفت وگو♦ سینماگر ترکی الاصل آلمان

 فاتح آکين با در ساحل زنده گي

آصف بره کی

پلان مرگ
 

آثار دیگر از همین نویسنده:

- اولیای امور

- هرج و مرج فکری

حميد عبيدی

"انتظاری که

 ماجراهای آرش آفرید"

 

معرّفی کتاب

شکیبایی، دموکراسی وحقوق بشر- اثر تازهء عباس پویا

 

قادر مرادی

پدرم و راديوی کوچکش

خالد نویسا

نامرد

 

خالد نویسا

لکه

محمود نظری

واه واه مشرفه!

بهار سعيد و فرار از بدعت هاي کهن

ورود به صفحهء نخست شمارهء اول

ورود به صفحهء نخست شمارهء دوم

ورودبه صفحهء نخست شمارهء سوم

ورود به صفحهء نخست شمارهء چهارم 

ورود به صفحهء نخست شمارهء پنجم

ورود به صفحهء نخست شمارهء ششم

ورود به صفحهء نخست شمارهء هفتم

صفحهء ویژهء شصتمین سالگرد تولد لطیف ناظمی

صفحهء ويژهء هفتادمين سالگرد تولد دکتور اکرم عثمان

صفحهء ويژهء آثار  رهنورد زرياب

صفحهء ويژهء آثار پروین پژواک

صفحهء ویژهء شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا

در سوگ رازق فانی-ويژه نامهء آسمايی

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی

صفحهء ويژهء هشتم مارچ - روز بين المللی زن